Zespół Szkół Ekonomicznych w Gorlicach - ZSE Gorlice - Aktualności

WAŻNE:

Aktualności

Kształcenie zawodowe w ZSE to nie tylko klasy lekcyjne i pracownie komputerowe. Uczniowie często odbywają odbywają wizyty w zakładach pracy, urzędach i instytucjach, aby przyjrzeć się bliżej pracy zawodowej w praktyce, odbyć ciekawe szkolenia i posłuchać prelekcji.

Uczniowie odwiedzili ostatnio Urząd Skarbowy w Gorlicach i hotel Beskid w Nowym Sączu.

1 grudnia 2023 odbyła się XI edycja Powiatowego Konkursu Interdyscyplinarnego im. Wincentego Pola promującego Beskid Niski i Pogórze Gorlickie pt. "Pieśń o naszej ziemi - Ziemi Gorlickiej".
 
Konkurs ten obejmuje cztery kategorie: piosenka, film lub strona internetowa, wiersz poetycki oraz praca plastyczna. Uczniowie walczyli o nagrodę Złotego Pióra Wincentego Pola w każdej z wyżej wymienionych kategorii.
68 chryzantem ozdobiło mogiły upamiętniające poległych w I wojnie światowej, którzy spoczywają na wojennych cmentarzach powiatu gorlickiego.
 
Akcję pamięci przeprowadziło 40 uczniów - Samorząd Uczniowski i wolontariusze ZSE, wraz z opiekunami, którzy odwiedzili 32 cmentarze.
W listopadzie wspominamy walczących o niepodległość Polski.

Jesień to czas wielu olimpiad i konkursów przedmiotowych. Również uczniowie ZSE Gorlice chętnie biorą w nich udział.

W październiku i listopadzie w szkole zorganizowano etapy szkolne kilku olimpiad i konkursów: Olimpiady umiejętności hotelarskich, Olimpiady z języka niemieckiego, Olimpiady spedycyjno-logistycznej, Ogólnopolskiego konkursu matematycznego ALFIK, Olimpiady "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych".

Już powoli tradycją staje się świętowanie rocznicy odzyskania niepodległości wspólnym śpiewaniem hymnu i pieśni patriotycznych. 

W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości, dokładnie o godzinie 11:11 społeczność ZSE uroczyście odśpiewała hymn państwowy Rzeczypospolitej Polskiej - Mazurka Dąbrowskiego oraz kilka pieśni patriotycznych.

Ta strona korzysta z plików cookies, aby zapewnić Ci najlepszą jakość przekazu informacji.