Zespół Szkół Ekonomicznych w Gorlicach - ZSE Gorlice - RODO

WAŻNE:

Kategoria: /

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach

 

Ogólna informacja Administratora o przetwarzaniu danych osobowych 

 

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,  Dz. Urz. UE nr 119 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679 lub RODO,  informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w  Gorlicach, reprezentowany przez Dyrektora Szkoły mający siedzibę w Gorlicach przy ul. Ariańskiej 3, 38-300 Gorlice, tel. 18 353 57 04,
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
   
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Dorota Myszkowska-Janik, z którą w celu realizacji swoich praw wynikających z RODO
  może się Pani/Pan skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 533 369 636.  
 3. Zastępcą Inspektora Ochrony Danych jest Łukasz Dziuban, z którym można się skontaktować w czasie nieobecności Inspektora Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 18 354 87 85. 
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c rozporządzenia 2016/679 w celu realizacji zadań oświatowych i statutowych szkoły oraz w określonych wypadkach – na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie umowy, której Pani/Pan jest stroną. 
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 
 6. Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu wycofania zgody albo  zrealizowania umowy, a po tym okresie dla celów archiwalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 7. W granicach określonych prawem przysługuje Pani/Panu prawo żądania odAdministratora dostępu do danych osobowych
  i ich sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych, żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w
  przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na szczególną sytuację,
  a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie danych naruszałoby przepisy RODO. 
   
 8. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie zgody - przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 
 10. Pani/Pana dane osobowe  nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 
 11. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

   

Administrator danych 

 

Ta strona korzysta z plików cookies, aby zapewnić Ci najlepszą jakość przekazu informacji.