Zespół Szkół Ekonomicznych w Gorlicach - ZSE Gorlice - Technik ekonomista

WAŻNE:

Kategoria: /

 Technik EKONOMISTA - symbol cyfrowy zawodu: 331403

Czas trwania nauki - 5 lat


Kwalifikacje

Podczas nauki uzyskujesz kwalifikacje:

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

 

Charakterystyka zawodu

Na kierunku Technik Ekonomista poznasz zasady:

  • organizacji pracy biura firmy
  • obliczania wskaźników niezbędnych do określenia sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy
  • analizy kosztów i przychodów oraz określania propozycji ich poprawy
  • prowadzenia pełnej i uproszczonej księgowości,
  • pracy działu kadr i płac
  • obsługa specjalistycznego oprogramowania księgowo-finansowego
  • analizy roli i pozycji konkretnej firmy na rynku
  • samodzielnego wykonania zadań w zakresie: zaopatrzenia,  magazynowania materiałów i gotowych produktów, transportu sprzedaży towarów i usług

 

Perspektywy pracy

Możesz być zatrudniony między innymi na stanowiskach:

doradca podatkowy, doradca finansowy, doradca giełdowy, pracownik finansowy, pracownik biura maklerskiego, agent ubezpieczeniowy, księgowy, menedżer, pracownik banku

Kształcenie w zawodzie technik ekonomista z jednej strony zapewnia osiągnięcie kwalifikacji właściwych dla tego zawodu, z drugiej oznacza wyposażenie absolwenta w taki zakres wiedzy i umiejętności o charakterze ogólnokształcącym i ogólnoekonomicznym, który pozwoli na szybkie przekwalifikowanie się oraz podjęcie własnej działalności gospodarczej

 

Perspektywy nauki

Masz solidne podstawy dalszego rozwoju i poszerzania wiedzy na studiach  licencjackich, magisterskich na Uczelniach Wyższych na wszystkich kierunkach ekonomicznych. Kierunki te prowadzone są najczęściej przez Uniwersytety Ekonomiczne i Wyższe Szkoły Finansów i zarządzania.

Technikum daje Ci także możliwość podjęcia dalszej nauki na dowolnie wybranym przez Ciebie kierunku

 

Zdobywasz tytuł Technika Ekonomisty,
uznawany w formie Europassu w całej Unii Europejskiej

 

Masz również możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji zawodowych w zawodzie Technik Rachunkowości, po potwierdzeniu dodatkowej kwalifikacji

EKA.07. Prowadzenie rachunkowości.

 

 Wybrane przedmioty:

Przedsiębiorca w gospodarce rynkowej, Analiza ekonomiczna i sprawozdawczość, Język angielski zawodowy, Finanse w gospodarce rynkowej, Działalność przedsiębiorstwa, Kadry i płace, Zarządzanie finansami, itp.


Przedmioty rozszerzone: geografia

Języki obce: angielski i niemiecki, język angielski w branży ekonomicznej


ZOBACZ POZOSTAŁE KIERUNKI ZSE GORLICE 


Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach
www.zse.gorlice.pl

Ta strona korzysta z plików cookies, aby zapewnić Ci najlepszą jakość przekazu informacji.