Zespół Szkół Ekonomicznych w Gorlicach - ZSE Gorlice - Harmonogram roku szkolnego

WAŻNE:

Kategoria: /
 
ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2022/2023
 

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2022 r.

Podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2022 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm).

3.

Ferie zimowe

30 stycznia – 12 lutego 2023 r.

kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn.zm.).

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

5.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach (semestrach) programowo najwyższych techników.

28 kwietnia 2023 r.

Podstawa prawna:
§ 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

6.

Egzamin maturalny

4,5 i 8 maja 2023 r.

Podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1915, z późn. zm.) oraz: - § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 2223, z późn. zm.) i § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 482).

7.

Egzamin zawodowy

Sesja zimowa: 10 – 14 stycznia 2023 r. (część pisemna)

Sesja letnia: 2 – 7 czerwca 2023 r. (część pisemna)

(https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/)

Podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.).

8.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

23 czerwca 2023 r.

Podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z póź., zm.).

9.

Ferie letnie

24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

 
 

 
Dni wolne od zajęć dydaktycznych - ustawowe
 
Wszystkich Świętych – 1 listopada 2022 r. (wtorek)
Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2022 r. (piątek)
Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2022 r. (niedziela-poniedziałek)
Nowy Rok – 1 stycznia 2023 r. (niedziela)
Trzech Króli – 6 stycznia 2023 r. (piątek)
Poniedziałek Wielkanocny –  10 kwietnia 2023 r. (poniedziałek)
Święto Pracy – 1 maja 2023 r. (poniedziałek)
Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2023 r. (środa)
Boże Ciało –  8 czerwca 2023 r. (czwartek)
 
Dni wolne od zajęć dydaktycznych - Zarządzenie Dyrektora Szkoły. 

  • 14 października 2022 r. (piątek) święto KEN
  • 31 października 2022 r. (poniedziałek)
  • 2 maja 2023 r. (wtorek)
  • 4 maja 2023 r. (czwartek) Matura 2023 ( j. polski)
  • 5 maja 2023 r. (piątek) Matura 2023 (j. angielski)
  • 8 maja 2023 r. (poniedziałek) Matura 2023 (matematyka)
  • 9 czerwca 2023 r.(piątek) 

 
    
 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Praktyki zawodowe
:
PAŹDZIERNIK 2022 - 3TH, 3TS 
LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2022 - 4TE, 4TR, 4TOT, 4HOT,
MARZEC 2023 - 4TS, 4TH
KWIECIEŃ/MAJ 2023 - 3TE, 3TR, 3HOT, 3TOT


INSTRUKCJA PIERWSZEGO LOGOWANIA

ORAZ RESETOWANIA HASŁA DO E-DZIENNIKA

Ta strona korzysta z plików cookies, aby zapewnić Ci najlepszą jakość przekazu informacji.