Zespół Szkół Ekonomicznych w Gorlicach - ZSE Gorlice - Harmonogram roku szkolnego

WAŻNE:

Kategoria: /
 
ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2023/2024
 
 
TERMINY EGZAMINÓW MATURALNYCH I ZAWODOWYCH W ZSE GORLICE
 

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2023 r.

Podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2023 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm).

3.

Ferie zimowe

12 - 25 lutego 2024 r.

kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn.zm.).

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca - 2 kwietnia 2024 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

5.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach (semestrach) programowo najwyższych techników.

26 kwietnia 2024 r.

Podstawa prawna:
§ 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

6.

Egzamin maturalny

7, 8, 9 maja 2024 r.

Podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1915, z późn. zm.) oraz: - § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 2223, z późn. zm.) i § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1644).

7.

Egzamin zawodowy

Sesja 1 zimowa:  styczeń 2024 r. Sesja 2 letnia:  czerwiec 2024 r.

Komunikat dyrektora CKE z 18 sierpnia 2023 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w roku szkolnym 2023/2024

(https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/)

Podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.).

8.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

21 czerwca 2024 r.

Podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z póź., zm.).

9.

Ferie letnie

22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

  

 
Dni wolne od zajęć dydaktycznych - ustawowe
 

Wszystkich Świętych – 1 listopada 2023 r., (środa)
Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2023 r., (poniedziałek-wtorek)
Nowy Rok – 1 stycznia 2024 r., (poniedziałek)
Trzech Króli – 6 stycznia 2024 r., (sobota)
Poniedziałek Wielkanocny – 1 kwietnia 2024 r., (poniedziałek)
Święto Pracy – 1 maja 2024 r., (środa)
Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2023 r., (piątek)
Boże Ciało – 30 maja 2024 r. (czwartek)

 
Dni wolne od zajęć dydaktycznych - Zarządzenie Dyrektora Szkoły. 
 

2 maja 2024 r. (czwartek)
6 maja 2024 r. (poniedziałek)
7 maja 2024 r. (wtorek) Matura 2024 ( j. polski)
8 maja 2024 r. (środa) Matura 2024 (j. angielski)
9 maja 2024 r. (czwartek) Matura 2024 (matematyka)
10 maja 2024 (piątek)
31 maja 2024 r.(piątek)
19, 20 czerwca 2024 (środa, czwartek)


 
    
 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Praktyki zawodowe
:
PAŹDZIERNIK/LISTOPAD 2023 -  IV a TE TR, IV c HOT TOT
LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2023 - IV b TH TS,
KWIECIEŃ/MAJ 2024 - III a TE TR, III b TS HOT, III c TH TOT 


INSTRUKCJA PIERWSZEGO LOGOWANIA

ORAZ RESETOWANIA HASŁA DO E-DZIENNIKA

Ta strona korzysta z plików cookies, aby zapewnić Ci najlepszą jakość przekazu informacji.