Kierunek - Technik Spedytor

 

Technik SPEDYTOR - symbol 333108


 Charakterystyka

Absolwent technikum spedycyjnego zostanie przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach transportowych, firmach spedycyjnych oraz przedsiębiorstwach różnych branż na stanowiskach związanych z obsługą i logistyką w  branży transportowej.

Podczas nauki uczeń zdobędzie wiadomości dotyczące funkcjonowania rynku transportowego i spedycyjnego, charakteru pracy spedytora, etapów procesu spedycyjnego oraz dokumentów spedycyjnych. Pozna zagadnienia z zakresu: logistyki, ubezpieczeń, marketingu i zarządzania przedsiębiorstwem transportowo-spedycyjnym.

Czym się zajmuje technik  spedytor?

 • prowadzi nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu przewozowego,
 • zawieraniem umów z przewoźnikami, klientami i kontrahentami
 • tworzeniem i kontrolowaniem dokumentacji spedycyjnej,
 • zapewnieniem efektywności przewozów poprzez pozyskiwanie ładunków i przewoźników,
 • dba o formalności celne, ubezpieczenia przesyłki,
 • nadzoruje stan przesyłki,
 • współpracuje z firmami transportowymi, kalkuluje ceny usług spedycyjno-transportowych

Perspektywy pracy

Po ukończeniu szkoły  uczniowie mają możliwość pracy w:

 • firmach spedycyjnych, transportowych i kurierskich,
 • urzędach pocztowych,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się importem i eksportem,
 • agencjach celnych,
 • wolnych obszarach celnych,
 • firmach świadczących usługi transportowe (samochodowe, autokarowe, kolejowe, lotnicze i morskie),
 • innych firmach produkcyjnych lub usługowych na stanowiskach związanych z wysyłką towarów, przygotowaniem frachtu, itd.

Perspektywy nauki

Nauka w zawodzie technik spedytor daje także możliwość i solidne podstawy dalszego rozwoju i poszerzania wiedzy na studiach licencjackich, magisterskich. Technikum daje Ci także możliwość podjęcia dalszej nauki na dowolnie wybranym przez Ciebie kierunku.

Kwalifikacje

Podczas nauki uzyskujesz kwalifikacje:

AU.31. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów
 

Zdobywasz tytuł Technika Spedytora,
uznawany w formie Europassu w całej Unii Europejskiej

Wybrane przedmioty

podstawy transportu i spedycji, podstawy prawa transportowego, podstawy organizacji przedsiębiorstwa transportowo – spedycyjnego, przewóz ładunków, język obcy  zawodowy dla spedytorów, pracownia organizacji transportu i spedycji, pracownia statystyki, pracownia technik biurowych, pracownia spedycyjna

Przedmioty rozszerzone: geografia, język niemiecki.

Języki obce: język angielski, język niemiecki, poszerzone o język obcy zawodowy.


ZOBACZ POZOSTAŁE KIERUNKI ZSE GORLICE


Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach
www.zse.gorlice.pl