Kierunek - Technik Ekonomista

 

Technik  EKONOMISTAWersja obrazkowa:

1.
technik-ekonomista01.JPG
2.
technik-ekonomista02.JPG
3.
technik-ekonomista03.JPG
4.
technik-ekonomista04.JPG

 

Wersja drukowana:

Charakterystyka

Na kierunku Technik Ekonomista poznasz zasady:

  • organizacji pracy biura firmy
  • obliczania wskaźników niezbędnych do określenia sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy
  • analizy kosztów i przychodów oraz określania propozycji ich poprawy
  • prowadzenia pełnej i uproszczonej księgowości,
  • pracy działu kadr i płac
  • obsługa specjalistycznego oprogramowania księgowo-finansowego
  • analizy roli i pozycji konkretnej firmy na rynku
  • samodzielnego wykonania zadań w zakresie: zaopatrzenia,  magazynowania materiałów i gotowych produktów, transportu sprzedaży towarów i usług

 

Perspektywy pracy

Możesz być zatrudniony między innymi na stanowiskach:

doradca podatkowy, doradca finansowy, doradca giełdowy, pracownik finansowy, pracownik biura maklerskiego, agent ubezpieczeniowy, księgowy, menedżer, pracownik banku

Kształcenie w zawodzie technik ekonomista z jednej strony zapewnia osiągnięcie kwalifikacji właściwych dla tego zawodu,
z drugiej oznacza wyposażenie absolwenta w taki zakres wiedzy i umiejętności o charakterze ogólnokształcącym i ogólnoekonomicznym, który pozwoli na szybkie przekwalifikowanie się oraz podjęcie własnej działalności gospodarczej

 

Perspektywy nauki

Masz solidne podstawy dalszego rozwoju i poszerzania wiedzy na studiach  licencjackich, magisterskich na Uczelniach Wyższych na wszystkich kierunkach ekonomicznych. Kierunki te prowadzone są najczęściej przez Uniwersytety Ekonomiczne i Wyższe Szkoły Finansów i zarządzania.

Technikum daje Ci także możliwość podjęcia dalszej nauki na dowolnie wybranym przez Ciebie kierunku

 

Kwalifikacje

Podczas nauki uzyskujesz kwalifikacje:

AU.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

AU.36. Prowadzenie rachunkowości

 

Zdobywasz tytuł Technika Ekonomisty,
uznawany w formie Europassu w całej Unii Europejskiej

 

Masz również możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji zawodowych w zawodzie Technik Rachunkowości, po potwierdzeniu dodatkowej kwalifikacji

 AU.65 - Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.

 

 Wybrane przedmioty:

Działalność gospodarcza, planowanie i sprawozdawczość w organizacji, rachunkowość i analiza finansowa, pracownia ekonomiczna, pracownia rachunkowości i analizy finansowej, język obcy zawodowy, itp.


Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia

Języki obce: angielski i niemiecki, język angielski w branży ekonomicznej

ZOBACZ POZOSTAŁE KIERUNKI ZSE GORLICE  


Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach
www.zse.gorlice.pl