Dla uczniów

LOGOWANIE DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSE

 
 
SZCZEGÓŁOWY PLAN LEKCJI 
 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO  2018/2019

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

3 września 2018r.   (poniedziałek)

podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
 

2.

Dzień Edukacji

14.X.2018r   (niedziela)

3.

Święto Zmarłych

1.XI.2018r   (czwartek) 

4.

Święto Niepodległości

11.XI.2018r  (niedziela)

5

 

 

 

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

 

 

 

23 - 31 grudnia 2018 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

6.

Nowy Rok

1.01.2019r  (wtorek)

7.

 Święto Trzech Króli

6.01.2019r  (niedziela)

8.

Ferie zimowe

14-27 stycznia 2019 r.

województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

9.

Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia - 23 kwietnia 2019 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
 

10.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadpodstawowych

26 kwietnia 2019 r. (piątek)

podstawa prawna:

§ 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egzamin maturalny:

- część pisemna

- część ustna

 

 

 

 

 

 

 

ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-starej-formule/komunikaty-i-informacje/)

podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);

§ 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 2223, z późn. zm.).
 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 

 

 

 

 

ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule-2/komunikaty-i-informacje/)

podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

oświaty (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.);

 

 

 

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

 

 

21 czerwca 2019 r. (piątek)

podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U.poz. 1603)

 

14.

 

Ferie letnie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).


 
Dni wolne od zajęć dydaktycznych - Zarządzenie Dyrektora Szkoły.
  2 listopada 2018r (piątek)
  10 stycznia 2019r (czwartek) Egzamin pisemny zawodowy
  2 maja 2019r (czwartek)
  6 maja 2019r ( poniedziałek)  Matura ( j. polski)
  7 maja 2019r (wtorek) Matura (matematyka)
  8 maja 2018r (środa) Matura (j. angielski)
  20 czerwca 2019r - Boże Ciało
  18 czerwca 2019r (wtorek) - Egzamin pisemny zawodowy
 
    
 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Praktyki zawodowe
:
..

Wychowawstwa w roku szkolnym 2018/2019

L.p.

Klasa

Wychowawca

1.       

Klasa II  TE

mgr Waldemar Skwarczewski

2.       

Klasa II  TSP

mgr  Lucjan Kawałek

3.       

Klasa II HOT/ TH

mgr  Iwona Rąpała

4.       

klasa III TE

mgr  Katarzyna Grasela

5.       

klasa III TH/TSP

mgr Małgorzata Miękisz-Muller

6.       

klasa III  T HOT /TOT

mgr  Małgorzata Smoła

7.       

Klasa IV TE

mgr  Barbara Miarecka-Liszka

8.       

Klasa  IV TH

mgr  Agnieszka Knapik

9.       

Klasa IV TSP/ TOT

mgr  Paulina Kwiatek

10.   

Klasa IV HOT

mgr Agnieszka Barszcz

11.   

Klasa I TE
mgr Katarzyna Szafryna-Przepióra

12.   

Klasa I HOT/TOT
mgr Wioletta Skałba

13.   

Klasa I TH/TSp mgr Małgorzata Rządkowska

 

Kółko języka niemieckiego   niemiecki dla maturzystów
   pedagog szkolny   Publikacje uczniów   Klub historyka

Ostatnio edytowany: ( 19.09.2018. )