Klub Historyka

 

            Klub historyka           

  W tym miejscu znajdziesz aktualne informacje o wydarzeniach historycznych, świętach państwowych, uroczystościach lokalnych oraz udziale naszych uczniów w przedsięwzięciach historycznych. Szczegóły poniżej. 

Paulina Kwiatek

 

 

  Uczniowie klasy IV a TE zaangażowali się w przygotowanie prac konkursowych projektu edukacyjnego ogłoszonego przez Muzeum Historii Polski.

Uczeń Jakub Tarsa opisał historię swojej babci - Wiktorii

Uczennice Aneta Michałowska, Edyta Morczyk i Magdalena Puścizna opisały historię p. Niedzielskiej

Obie historie związane są z okresem II Wojny Światowej i udziałem bohaterów                       w wydarzeniach wojennych.


 

 

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym jest przeznaczona głównie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zasadniczym celem zawodów jest rozbudzenie zainteresowaniaŜyciem społeczno-politycznym kraju i świata. Uczestnicy Olimpiady powinni orientować się we współczesnych procesach i zjawiskach społeczno-politycznych, mieć opanowaną wiedzę przewidzianą w programie szkolnym z zakresu przedmiotów merytorycznie związanych z tematyką zawodów (wiedza o społeczeństwie, historia najnowsza itp.) oraz wiadomości określone programem Olimpiady.

 

 

 

  W roku szkolnym 2009/2010 uczniowie klasy II TA i II TH realizują projekt pod hasłem "Opowiem Ci o wolnej Polsce"

W trakcie udziału w programie zadaniem uczestników jest przeprowadzenie wywiadów       z osobami, które brały aktywny udział w życiu politycznym i społecznym, sprzeciwiając się obowiązującym systemom władzy w latach 1939 - 1989.  Młodzież zobowiązuje się do opowiedzenia innym o historii i ludziach, których poznali - mają zorganizować wystawę, przygotować spektakl, nagrać wywiad oraz audycję radiową.

Z przyjemnością informujemy, że projekt został zakwalifikowany do ogólnopolskiej prezentacji, która będzie miała miejsce w dniach 31.05-2.06.2010 na Zamku Królewskim w Warszawie  


Konsultacje dla maturzystów:

  • w każdy piątek - lekcja 8 (godz.14.05), budynek główny