Dni otwarte (dla rodziców)

LOGOWANIE DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSE
 
 

NOWY NUMER KONTA RADY RODZICÓW (11.2017)

42 8795 0005 3001 0007 3482  0001

Bank Spółdzielczy w Gorlicach

 

DNI OTWARTE DLA RODZICÓW I WYWIADÓWKI
W celu zacieśnienia współpracy z rodzicami szkoła organizuje co miesiąc tzw. dni otwarte. Zainteresowani życiem szkoły rodzice uczniów mają wtedy okazję na indywidualne spotkania z nauczycielami.

DNI OTWARTE DLA RODZICÓW I ZEBRANIA WYWIADOWCZE

w roku szk. 2017/2018 

Lp.

Termin

Tematyka

1.

Wrzesień

20.09.2017 (środa)
klasy I i II - godz. 16:00
klasy III i IV - godz. 17:15

Zapoznanie z planem dydaktyczno- wychowawczo - opiekuńczym szkoły, planem wychowawców klasowych, Statutem szkoły, wymaganiami edukacyjnymi, kryteriami oceniania, wybór 3'ek, 5 'ek klasowych,

2.

Październik

27.10.2017  (piątek) 
godz. 16:00 - 16:45

Spotkania indywidualne Rodziców z wychowawcami, nauczycielami uczącymi (informacje o postępach w nauce uczniów, frekwencji na zajęciach, ewentualnych trudnościach edukacyjno-wychowawczych)

3.

Listopad

24.11.2017 (piątek) 
godz. 16:00 - 16:45

Spotkania indywidualne Rodziców z wychowawcami, nauczycielami uczącymi (informacje o postępach w nauce uczniów, frekwencji na zajęciach, ewentualnych trudnościach edukacyjno-wychowawczych

4.

Grudzień

15.12.2017 (piątek)
godz. 16:00 klasy I i II
godz. 17:15 klasy III i IV

Zebrania wywiadowcze z Rodzicami, informacje o postępach w nauce i zachowaniu na miesiąc przed półroczną klasyfikacją

5.

Styczeń

19.01.2018 (piątek)
godz. 16:00 klasy I i II
godz. 17:15 klasy III i IV

Zebranie wywiadowcze z Rodzicami , analiza wyników nauczania, zachowania, frekwencji za I półrocze roku szkolnego 2017/2018

6.

Marzec

16.03.2018 (piątek)
godz. 16:00 - 16:45

Spotkania indywidualne Rodziców z wychowawcami, nauczycielami uczącymi (informacje o postępach w nauce uczniów, frekwencji na zajęciach, ewentualnych trudnościach edukacyjno-wychowawczych). Spotkania z Rodzicami klas maturalnych na miesiąc przed zakończeniem edukacji

7.

Maj

25.05.2018 (piątek) 
godz. 16:30 

Zebrania wywiadowcze z Rodzicami, informacje o postępach w nauce i zachowaniu na miesiąc przed roczną klasyfikacją klas

8.

Czerwiec

22.06.2018 (piątek)
godz. 9:00

Udział Rodziców w uroczystości zakończenia roku szkolnego 2015/2016 podsumowanie działalności pracy szkoły, sukcesy, wyróżnienia uczniów, rozdanie świadectw promocyjnych


Dni wolne od zajęć dydaktycznych - Zarządzenie Dyrektora Szkoły.
 


Ostatnio edytowany: ( 30.11.2017. )