Historia szko造

Historia powstania szko造 - archiwalia 

Historia szko造 - zmiany w obiekcie

Szko豉 Ekonomiczna pod nazw Publiczna Miejska Szko豉 Handlowa zosta豉 za這穎na w 1942 roku. Program ówczesnych szkól handlowych ogranicza si gównie do przedmiotów zawodowych a w ich zakres wchodzi造: religia, organizacja i technika handlu, towaroznawstwo, geografia gospodarcza, rachunki kupieckie, ksi璕owo嗆, korespondencja, stenografia, pisanie na maszynie, biurowo嗆, reklama, 獞iczenia cielesne i j瞛yk niemiecki.

Poza narzuconym programem znaczna cz窷 grona prowadzi豉 tajne nauczanie w kompletach po 8 osób wed逝g obowi您uj帷ego przed wojn programu dla Liceów Ogólnokszta販帷ych. Szko豉 dobrze spe軟ia豉 swoje zadania. Spo貫cze雟two darzy這 j zaufaniem i poparciem. Nauka nie odbywa豉 si ca趾owicie bez zakóce - usi這wano kilkakrotnie wywie嗆 uczniów na roboty do Niemiec. Dzi瘯i postawie nauczycieli, pracowników szko造 i anonimowych informatorów zdo豉no zapobiec tej tragedii. Szko喚 jednak zamkni皻o 9 X 1944 roku. Ponownie otworzono szko喚 w dniu 17 III 1945 roku zarz康zeniem Kuratorium Okr璕u Szkolnego w Krakowie, pod nazw Miejskie Koedukacyjne Gimnazjum Kupieckie. Szko豉 nie posiada豉 w豉snego budynku. Dopiero z pomoc przysz豉 Szkole Spó責zielnia "JEDNO汎" obecnie Spó責zielnia Produkcyjno-Handlowa "JEDNO汎" w Gorlicach, która po zakupieniu i wyremontowaniu budynku przy ulicy Mickiewicza 22 odda豉 go szkole w dzier瘸w.

Do 1 stycznia 1950 szko豉 by豉 prywatna, zdan pod wzgl璠em gospodarczym na w豉sn si喚. Od 1 czerwca 1950 roku przyznano jej uprawnienie szko造 pa雟twowej. Obowi您ywa w tym czasie nast瘼uj帷y cykl kszta販enia. Stopie ni窺zy stanowi這 4 letnie Gimnazjum Kupieckie, do którego przyjmowano uczniów po VII klasie Szko造 Podstawowej, uko鎍zywszy je wzgl璠nie IX klas szko造 ogólnokszta販帷ej, mog豉 m這dzie zdolna kontynuowa nauk w dwu letnim Liceum Handlowym. Pe軟y zatem kurs z nauki uprawniaj帷y do studiów wy窺zych trwa 6 lat.

Pierwsz matur przeprowadzono w lutym 1947 roku.

Szko豉 kolejno by豉 podporz康kowana ró積ym resortom: Ministerstwu Finansów, Ministerstwu Skupu, Ministerstwu O鈍iaty. Najtrudniejszym okresem dla Szko造 by造 lata podporz康kowania jej Ministerstwu Finansów i skrócenie jej do trzech lat. M這dociany absolwent nabywa w御k specjalno嗆 i je瞠li nie znalaz pracy w wyuczonym zawodzie, trudno mu by這 znale交 inne odpowiednie zaj璚ie. Patronat nad nasz Szko陰 w roku 1955 obj掖 Warszawski Centralny Zarz康 Obrotu Zwierz皻ami Rze叩ymi. Szko喚 wyposa穎no w gabinet fizyczny, sal gimnastyczn, internat, pracowni fotograficzn i powi瘯szono ksi璕ozbiór szko造. W 1967r. oddano do u篡tku nowy budynek szko造, który wybudowano gównie z opodatkowania si rodziców i nauczycieli. Z chwil oddania nowego budynku nauk pobiera這 w Technikum Ekonomicznym dziennym i wieczorowym, Zasadniczej Szkole Handlowej 陰cznie 283 uczniów.

Jak wynika z krótkiej biografii Szko造, wrócili鄉y do dobrych tradycji powojennych, otwieraj帷 w roku szkolnym 1991/92, Liceum Handlowe.

Praktyczne szkolenie uczniów naszej szko造 odbywa si w przedsi瑿iorstwach pa雟twowych, spó責zielczych, prywatnych, instytucjach bankowych, finansowych na terenie Gorlic i w pobliskich miejscowo軼iach. Najwi瘯sz ilo嗆 uczniów szkolimy rok rocznie w SPÓΑZIELNI PRODUKCYJNO HANDLOWEJ "JEDNO汎" w Gorlicach.

Liczymy na dalsz efektywn wspó逍rac z wszystkimi jednostkami gospodarczymi w zakresie praktycznego szkolenia uczniów.

Zach璚amy wszystkich absolwentów do podtrzymywania kontaktów ze szko陰 i wyra瘸nia woli spotkania si po latach w swoim gronie.

Ostatnio edytowany: ( 28.03.2007. )