Obchody 65-lecia szkoły - Zjazd Absolwentów

W 2007 roku Zespół Szkół Ekonomicznych w Gorlicach
obchodzi 65-lecie powstania.

65-lecie ZSE, logo-Bartłomiej Belniak

65 lat ZSE GORLICE 

W ramach realizacji obchodów Jubileuszu gromadzone są materiały potrzebne do wydania okolicznościowej publikacji, opracowywane szczegóły harmonogramu, przygotowywane imprezy i akademie ujęte w harmonogramie.
 

 Księga Pamiątkowa - 65-lat Gorlickiego Ekonomika

Informacje organizacyjne dla uczestników Zjazdu, 29 września 2007 


Oto materiały i artykuły opracowane z okazji Jubileuszu:

Galerie zdjęć z uroczystości jubileuszowych

Sztandar Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. Jana Pawła II w Gorlicach
 

Materiał filmowy Regionalnej Telewizji Gorlickiej o Jubileuszu ZSE - zapowiedź

Losy Absolwentów. Dzieje niektórych absolwentów ZSE Gorlice. 

Gorlicka Handlówka podczas okupacji. Materiały archiwalne udostępnione przez Panią Marię Boczoń (Benisz). Lista uczniów z czasów okupacji. Galeria zdjęć i materiałów z tamtego okresu.
Zebrała Pani Bernadeta Boczoń

Najlepsi uczniowie szkoły z ostatnich lat - stypendia, nagrody i wyróżnienia 

Program słowno-muzyczny Przesłanie Miłości przedstawiony przez młodzież ZSE 28-II 1-III (Pani Teresa Zachariasz Belniak i Pani Monika Przybyło) 

Lista Pracowników szkoły - Absolwentów ZSE 

Historia szkoły - zmiany w obiekcie 

Spotkanie Kolędowe z absolwentami szkoły, których dzieci również uczeszczają do "ekonomika"  31 stycznia 2007

Historia szkoły - archiwum 

Studniówki RETRO

Pełna Lista Absolwentów ZSE z lat 1947 - 2007

 

Napływają również pierwsze wspomnienia absolwentów i pracowników szkoły związane z czasami szkolnymi:

Archiwalne zdjęcia - Wiesław Lis (nadesłane w styczniu 2010)

Pani Zofia Gruszkowska - Absolwentka z roku 1970/71,
nauczyciel ZSE Gorlice

Pani Stanisława Ignar - Absolwentka Liceum Handlowego 1948/49
Wspomnienia z dnia 23 listopada 1942 roku 

Pan Bogumił Dubik - Absolwent Technikum Ekonomicznego 1965/66 

Agnieszka Janik (Barszcz) i Urszula Grądalska (Patrzyk)
- absolwentki 1997/98, nauczycielki ZSE Gorlice

Pani Izabella Pieprzyk - Rocznik maturalny 2004.
Absolwentka Liceum Technicznego 2004
 

Pani Elżbieta Knapik (Lewińska) - Wspomnienia absolwentki TE 1968/69 

Pani Maria Boczoń (Benisz) - Moje wspomnienia z lat szkolnych 

Pan Ryszard Sopala - Wspomnienia i refleksje o naszej szkole

Pani Czesława Rząca-Podolska - absolwentka 1946/47. Dramatyczne wydarzenia z roku 1942

Pani Franciszka Orchel (Bożek) - absolwentka z roku 1948/49.
"Zapach maciejki".

Pan Henryk Basista - absolwent z roku 1953/54.
"Wspomnienia o Pani Profesor Wacykowej".

Pani Grażyna Firlit-Fesnak - absolwentka z roku 1971/72.

Pani Bernadeta Boczoń - nauczyciel w ZSE.
"Gorlicki Ekonomik - mój drugi dom".


Serdecznie zachęcamy do nadsyłania swoich wspomnień!

   

65 lat ZSE GORLICE

 ,,Wspomnienia są kartą historii
i stanowią skarbnicę przeszłości
głęboko zakorzenionej  w sercach
i pamięci ludzkiej ...’’

Z A P R O S Z E N I E

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Obchodów 65–lecia
Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach
mamy zaszczyt zaprosić na

Zjazd Absolwentów i Uroczystości Jubileuszowe,

które odbędą się  29 września 2007r. w Gorlicach ul. Ariańska 3.


 
 
W czasie zjazdu będzie możliwość nabycia „Pamiątkowej Księgi” w cenie 30,-zł.
Wyjątkowo przedłużyliśmy termin potwierdzania uczestnictwa.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Zjeździe Absolwentów oraz ewentualnym nabyciem Księgi Pamiątkowej prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 10 września 2007.
 

Potwierdzenie uczestnictwa można dokonać:
 • osobiście w sekretariacie szkoły
 • telefonicznie (Nr  tel.:  018‑352‑68‑14, 018‑353-57-04)
 • przesyłając pocztą wydrukowaną i wypełnioną kartę zgłoszenia
  (POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA - doc MsWord 28KB)
 • drogą elektroniczną na adres: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
  (przesyłając jako załącznik wypełnioną elektronicznie kartę zgłoszenia)
  (POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA - doc MsWord 28KB)
 

W programie obchodów:

-         godz. 1100 – Msza Św.  w Kościele Parafialnym PW. Świętej Jadwigi Królowej w Gorlicach ul. Ariańska 4, poświęcenie sztandaru szkoły

-         godz. 1300 – część oficjalna – otwarcie uroczystości, powitanie gości przez dyrektora szkoły, przemówienia okolicznościowe, „Ekonomik” dawniej i dziś – część artystyczna

-         godz. 1430 – spotkania „Po latach....” (spotkania absolwentów z nauczycielami, pracownikami szkoły, w budynku szkoły) – (możliwość zakupu  napojów, dań zimnych i gorących)

-         godz. 1700 – złożenie kwiatów na grobach nauczycieli  na Cmentarzu Parafialnym w Gorlicach przez  delegacje Absolwentów

-         godz. 1800 – Bal Jubileuszowy – sala gimnastyczna

 

Ofiarodawców i Sponsorów, Przyjaciół Szkoły chętnych do partycypowania w kosztach ufundowania sztandaru szkole prosimy o wpłaty na konto Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Gorlicach:
PKO BP Nr  94 1020 3453 0000 8702 0008 4582
z dopiskiem „Sztandar szkoły”
lub bezpośrednio w sekretariacie szkoły.

Za okazaną pomoc z góry dziękujemy!

Prosimy również o poinformowanie o uroczystościach Jubileuszowych koleżanki i kolegów, ponieważ nie dysponujemy aktualnymi adresami wszystkich absolwentów.

 

                  
Organizatorzy Obchodów                                  Dyrektor Szkoły
 

Pobierz zaproszenie na zjazd w formacie pdf PDF 92KB

Ty również możesz pomóc nam w dotarciu z informacją o Zjeździe
do Absolwentów szkoły!
 

   


65 lat ZSE GORLICE

,,Wspomnienia są kartą historii
i stanowią skarbnicę przeszłości
głęboko zakorzenionej  w sercach
i pamięci ludzkiej ...’’

Rok 2007 dla Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach na długo utrwali się w pamięci. To niezwykłe i jakże ważne wydarzenie Rok Jubileuszu, 65-rocznica powstania szkoły.

Z okazji tak pięknego jubileuszu pragniemy zorganizować wiele imprez, spotkań, które przybliżą rolę,  dzieje szkoły, będą okazją do wspomnień, refleksji i zadumy.
Wspomnienia absolwentów, pracowników szkoły pozwolą ocenić zapisaną kartę 65-letnich wydarzeń szkoły, jej sukcesy, osiągnięcia a także trudności i przeciwności które musiano pokonać.

Chlubą naszej szkoły są przede wszystkim ludzie z nią związani, wspaniali nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy i absolwenci, a także szczególny klimat wzajemnej życzliwości, jaki tworzono w 65-letniej historii.
Jesteśmy dumni z naszych absolwentów, wśród których jest wielu aktywnych i kreatywnych uczestników życia społeczno-gospodarczego nie tylko w naszym regionie, ale także w kraju i za granicą.

Wspominając dzieje szkoły w roku jubileuszu pragniemy wyrazić podziękowania dyrektorom, wspaniałym nauczycielom, wychowawcom, pedagogom, księżom katechetom, którzy tworzyli historię i dorobek wielu pokoleń, którzy swym zaangażowaniem i postawą oraz twórczym talentem pedagogicznym utorowali drogę sukcesów dydaktyczno- wychowawczych szkoły.
Dziękujemy za przekazywanie wiedzy, kształcenie umiejętności, za trud i wychowanie wielu pokoleń, za wpajanie ważnych wartości takich jak patriotyzm, odpowiedzialność, poszanowanie godności drugiego człowieka.
Podziękowanie składamy również władzom Oświatowym, Przedstawicielom organów prowadzących i nadzorujących szkołę,  Rodzicom,  Absolwentom i Przyjaciołom Szkoły za wspieranie jej działań w tworzeniu dobrych i godnych warunków do pracy i nauki.

Historia zatoczyła koło, ale historia to nie tylko wczoraj, dzieje się i dziś, toczy się i jutro dla następnych pokoleń.
"Młodość to jest pewien wymiar człowieczeństwa, który trzeba wypełniać pracą, prawdą i miłością" - tak nauczał nasz patron szkoły Jan Paweł II.
Współczesne młode pokolenie potrzebuje tych fundamentalnych wartości, dlatego też nie zapominając o przeszłości, o dorobku historii szkolnej, poszanowaniu tradycji i pielęgnowaniu wspomnień zrodził się pomysł obchodów rocznicy 65-lecia istnienia szkoły.

Już dzisiaj nie ma chyba wątpliwości, że wizerunek szkoły jest pozytywny bo inaczej nie istniałby 65 lat.  Najważniejszym elementem o tym świadczącym jest to, że jest to szkoła rodzinna, wielopokoleniowa, uczęszczali do niej dziadkowie, ich dzieci a teraz wnuki.
Naszych absolwentów można spotkać we wszystkich urzędach i instytucjach, pełnią różne funkcje kierownicze, zasiadają w miejscowych władzach, zasilają kadrę pedagogiczną szkół wszystkich szczebli, uczą i u nas.
Wielu z nich chętnie wraca do szkoły, odwiedzając jej mury i nauczycieli.
Spotkanie absolwentów, nauczycieli po latach w roku jubileuszu 65-lecia szkoły będzie okazją do wspomnień i refleksji.

Zapraszamy  zatem  wszystkich, którym bliski jest
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach 
do włączenia się w program Obchodów Roku Jubileuszu

Dyrekcja ZSE 

65 lat ZSE GORLICE 

Organizatorzy Obchodów Jubileuszu oczekują
od osób zainteresowanych
(głównie absolwentów szkoły):

 • Wszelkich sugestii, propozycji i pytań dotyczących Jubileuszu.
 • Obecności w czasie  imprez organizowanych w ramach Obchodów Roku Jubileuszu  (od stycznia do grudnia 2007 - szczegóły w harmonogramie)
 • Deklaracji udziału w spotkaniu Jubileuszowym – Zjeździe Absolwentów w dniu 29-IX-2007 (sobota) - szczegóły sposobu potwierdzenia udziału już wkrótce.

Ponadto planowane jest
wydanie pamiątkowej publikacji
z okazji Jubileuszu szkoły.

W tym celu liczymy na wspomnienia absolwentów, które redakcja jubileuszowego wydawnictwa umieści w części poświęconej refleksjom o minionych czasach w "Ekonomiku" (forma wypowiedzi  jak i oczywiście treść całkowicie dowolna!).

Teksty, zdjęcia i inne materiały do publikacji prosimy przesłać na adres sekretariatu szkoły lub e-mailem w terminie do 31 maja 2007 roku!

Adres:

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH
im. Jana Pawła II w Gorlicach
ul. Ariańska 3
38-300 GORLICE

lub jeden a adresów e-mail

sekretariatMail do sekretariatu (wstaw znaczek @ !)zse.gorlice.pl

kadryMail do sekretariatu (wstaw znaczek @ !)zse.gorlice.pl

berkowicz(wstaw znaczek @ !)zse.gorlice.pl

 

z dopiskiem '65-LECIE SZKOŁY'

Będziemy również niezmiernie wdzięczni za wszelką pomoc finansową i wsparcie konta organizatorów w celu ufundowania szkole sztandaru z imieniem Patrona Jana Pawła II

Numer konta Rady Rodziców ZSE:

PKO BP, nr: 94 1020 3453 0000 8702 0008 4582 

Z góry dziękujemy za wszelkie wpłaty, maile i listy! 

65 lat ZSE GORLICE  

Harmonogram Obchodów Roku Jubileuszowego
65-lecia Zespołu Szkół Ekonomicznych
im Jana Pawła II w Gorlicach

 

Styczeń 2007

13.01.2007

Bal Studniówkowy w roku Jubileuszu klas III LO i III LP

20.01.2007

Bal Studniówkowy w roku Jubileuszu klas IV b TE i IV a TH

27.01.2007

Bal Studniówkowy w roku Jubileuszu klas IV a TE, IV b TH i III TU

31.01.2007

Spotkanie noworoczne – Wieczór Kolęd z udziałem uczniów ZSE, nauczycieli – absolwentów szkoły, rodziców – absolwentów szkoły

 

Luty 2007

28.02.2007

,,Przesłanie Miłości” - program poetycko-muzyczny w wykonaniu uczniów ZSE z udziałem uczniów gimnazjów, ich rodziców - absolwentów ZSE, kaplica parafialna, godz. 16:30

zaproszenie 

 

Marzec 2007

7-9.03.2007

Prezentacja osiągnięć sportowych szkoły.

Mistrzostwa Polski w piłce nożnej halowej Szkół Handlowych

 

Kwiecień 2007

2.04 2007

II rocznica śmierci Patrona szkoły Jana Pawła II.
Msza święta w intencji Jana Pawła II w Kościele Parafialnym pw. Św Królowej Jadwigi w Gorlicach.

Szkolny konkurs wiedzy o Janie Pawle II Patronie szkoły.

Montaż słowno- muzyczny ,, Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć” w wykonaniu uczniów ZSE z udziałem rodziców uczniów i absolwentów szkoły.

Ukwiecenie otoczenia szkoły.

Zasadzenie symbolicznego drzewa w  Roku Jubileuszu przed obiektem szkoły

27.04.2007

Uroczyste pożegnanie absolwentów roku szk. 2006/2007

 

Maj 2007

4.05.2007

Egzamin maturalny w Roku Jubileuszu szkoły

25.05.2007

Dzień Matki i Dzień Ojca w Roku Jubileuszu szkoły - spotkanie uczniów, nauczycieli z mamami i ojcami absolwentami szkoły

 

Czerwiec 2007

21.06.2007

Prezentacja osiągnięć i talentów uczniów ZSE. Parada klas – przejście ulicami miasta Gorlice

 

Wrzesień 2007

29.09.2007

Godz. 11:00 - Msza Św. w Kościele Parafialnym pw. Św. Jadwigi Królowej koncelebrowana przez Księży katechetów - absolwentów szkoły, poświęcenie sztandaru szkoły.

Godz. 13:00 - uroczyste otwarcie obchodów Jubileuszu.

Godz. 18:00 - ,,Spotkania po latach’’ - spotkanie absolwentów szkoły w salach lekcyjnych, wspólne biesiadowanie, fotografie - Bal Przyjaciół i Absolwentów Szkoły.

Informacje organizacyjne dla uczestników Zjazdu

 

Październik 2007

15.10.2007

Dzień Edukacji Narodowej – nagrody i wyróżnienia nauczycieli za pracę dydaktyczno- wychowawczą w Roku Jubileuszu szkoły

16.10.2007

Święto Patrona szkoły w Roku Jubileuszu szkoły.

Wycieczka śladami Jana Pawła II

 

Listopad 2007

2.11.2007

Szkolne Zaduszki – Montaż słowno- muzyczny.

Spotkanie Andrzejkowe – spotkanie przedstawicieli szkół partnerskich ze Słowacji, Czech, Słowenii, Niemiec

 

Grudzień 2007

21.12.2007

Wspólne spotkanie Wigilijne uczniów, nauczycieli, nauczycieli emerytów, rodziców – absolwentów szkoły w Roku Jubileuszu szkoły.

Podsumowanie i zakończenie obchodów Roku Jubileuszu 65-lecia

 

Ostatnio edytowany: ( 14.01.2010. )