Dbamy o dobry start naszych uczniów

 11 grudnia 2017 roku uczestniczyliśmy w IV Forum Rynku Pracy pt. "Zatrudnienie i utrzymanie pracowników".

Forum rozpoczął Pan Jacek Krupa Marszałek Województwa Małopolskiego, następnie Jacek Pająk - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

11 grudnia 2017 roku uczestniczyliśmy w IV Forum Rynku Pracy pt. "Zatrudnienie i utrzymanie pracowników".

Forum rozpoczął Pan Jacek Krupa Marszałek Województwa Małopolskiego, następnie Jacek Pająk - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

O wyzwaniach obecnego rynku pracy mówił Pan Adam Biernat, Pan Konrad Akowacz przedstawiciel firmy Sedlak&Sedlak przedstawił prezentację dotycząca rotacji i retencji rynku pracy. 

Następnie wzięliśmy udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym problemów w zatrudnieniu i utrzymaniu pracowników i przyczyn i możliwości ich przeciwdziałania. W panelu cenne uwagi wypowiedzieli zaproszeni goście - Dyrektorzy HR Wiśniowski sp. z o.o., S.K.A, Fakro sp. z o.o., Newag s.a., Sedlak@Sedlak oraz Szkoły Branżowej w Wielogłowach.