Reprezentanci ZSE w finale OWiUHM

 Nasi uczniowie w finale trzeciej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich!

Po  zmaganiach w eliminacjach szkolnych, a następnie w zawodach okręgowych w Krakowie, dwie nasze uczennice: Katarzyna Przybek i Klaudia Żegleń zakwalifikowały się do finału, który odbędzie się w grudniu.

Warto podkreślić, że laureaci i finaliści Olimpiady są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

 

 

Eliminacje szkolne III Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich odbyły się 20 października 2017 r. Temat wiodący bieżącej edycji to: „Bankowość - miejsce i rola w gospodarce rynkowej". Głównym organizatorem Olimpiady jest Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy.

W eliminacjach szkolnych wzięło udział 8 uczniów z klas: III TE. i IV TE. Zadania na eliminacje szkolne miały charakter testu pisemnego i sprawdzianu umiejętności z tematu wiodącego i problematyki Olimpiady zamieszczonej w Programie Olimpiady. 

Do zawodów okręgowych, uzyskując najwyższą liczbę punktów zostały zakwalifikowane 2 uczennice: Katarzyna Przybek z klasy III TE oraz Klaudia Żegleń z klasy IV TE.

Zawody okręgowe Olimpiady odbyły się 16 listopada 2017 r. w Krakowie. Obie uczennice zakwalifikowały się do zawodów centralnych - będąc wśród 62 finalistów z całej Polski.

Finał ogólnopolski Olimpiady odbędzie się w dniach od 14 do 15 grudnia 2017 r. w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej.

 

Uczennicom gratulujemy wyników i życzymy powodzenia w finale! 

Cele Olimpiady to:

  • rozwijanie wśród uczniów motywacji do doskonalenia umiejętności handlowych i menedżerskich
  • zwiększanie skuteczności dostosowywania programów nauczania do współczesnych wymagań obowiązujących przy organizacji firm handlowych i usługowych
  • podnoszenie wiedzy zawodowej uczniów kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik rachunkowości, technik administracji, technik księgarstwa
  • promowanie uczniów posiadających ponadprzeciętną wiedzę i zdolności menedżerskie
  • kształcenie postaw i myślenia przedsiębiorczego oraz zachęcanie do zachowań przedsiębiorczych w praktyce.

Więcej informacji o Olimpiadzie na stronie: www.zscku.konin.pl

Ewa Tutko