Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Katarzyny Przybek

 8 listopada 2017 r.  w Kuratorium Oświaty w Krakowie - w Sali Teatralnej odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2017/2018

Z naszego Technikum nr 3 stypendium uzyskała Katarzyna, Maria Przybek z klasy III.

 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów wręczała stypendystom  Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak.

Uroczystość uświetnili swoim występem uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Michałowicach - członkowie utalentowanego i wielokrotnie nagradzanego  zespołu "Chór bez batuty" wraz ze swymi opiekunkami.

Warto podkreślić, że Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki co najmniej dobre.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych osiągnięć i sukcesów dydaktyczno-wychowawczych naszej koleżance.

1.
stypendium-PRM-przybek.jpg
2.
tn_20171108_133717.jpg
3.
tn_20171108_133928.jpg
4.
tn_dsc05423.jpg
5.
tn_dsc05430.jpg

zdjęcia: powiatgorlicki.pl