Mam zawód - mam fantazję - konkurs

 Uczniowie klasy drugiej kształcący się w zawodzie technik ekonomista: Dominik Abram i Rafał Oczkowski w dniu 11 października 2017 roku uczestniczyli w IV konkurencji zawodowej konkursu - Biznesplan mojej firmy - branża administracyjno-usługowa.

Konkurs odbył się w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu.


Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II". Organizatorem Konkursu jest Województwo Małopolskie - Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół zawodowych z terenu Województwa Małopolskiego.

Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym etapie uczniowie rozwiązywali test z wiedzy składający się z 20 pytań zamkniętych dotyczących zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej. W drugim etapie zawodnicy w ciągu 150 minut sporządzali biznesplan wybranej działalności gospodarczej.  Ocenie podlegały następujące części biznesplanu: informacja o przedsiębiorstwie, analiza marketingowa, analiza SWOT, analiza finansowa, szata graficzna, logo, wiarygodność założeń, możliwość wykonania, kreatywność.

Gratulujemy uczniom udziału w konkursie.

opiekun merytoryczny:  Ewa Druciak - Hul

1.
Zdjęcie2749.jpg
2.
Zdjęcie2750.jpg
3.
mzmf2.jpg
4.
mzmf3.jpg