Dla nauczycieli

LOGOWANIE DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSE

 

 


 

Terminarz zebrań Rady Pedagogicznej
Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach

w roku szkolnym 2018/2019

Lp.

Tematyka

Termin

1.

Zebranie Rady Pedagogicznej inaugurujące nowy rok szkolny 2018/2019

30.08.2018,
godz. 12:00 (czwartek)

2.

Zebranie Rady Pedagogicznej - zatwierdzenie planów pracy szkoły na r. szk. 2018/2019 w obszarze dydaktyki, wychowania, opieki, profilaktyki.

Przedstawienie planu ewaluacji wewnętrznej na r. szk. 2018/2019 przez członków zespołu ewaluacyjnego.

Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/2019 przez dyrektora szkoły.

Analiza wyników zewnętrznych egzaminów maturalnych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe za r. szk. 2017/2018 opracowana przez zespoły przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych

14.09.2018  (piątek)

godz. 16.00, sala 26 świetlica

3.

Szkolenie Rady Pedagogicznej -  (...).

...

godz. 15.00, sala 26 świetlica

4.

Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacyjne  za I półrocze roku szkolnego 2018/2019

8.01.2019 (poniedziałek) 

godz. 15. 30 sala 26 świetlica

5.

Zebranie Rady Pedagogicznej poświęcone analizie wyników nauczania, sytuacji wychowawczej szkoły, efektów pracy dydaktyczno-wychowawczej, mocnych i słabych stron pracy szkoły, wnioski do pracy w II półroczu r. szk. 2018/2019 na podstawie prowadzonego nadzoru pedagogicznego

28.01. 2019  (środa) 

godz. 15.30, sala 26 świetlica

6.

Zebranie Rady Pedagogicznej klasyfikacyjne klas maturalnych ( klasy  IV TE, TH , HOT, TOT. TSP).

Szkolenie członków Rady Pedagogicznej - (temat do uzgodnienia wynikający z potrzeb)

17.04.2019 (środa) 

godz. 15.30  sala 26 świetlica

7.

Zebranie Rady Pedagogicznej klasyfikacyjne roczne za rok szkolny 2018/2019

18.06.2019
(wtorek) 

godz. 16.00  sala 26 świetlica

8.

Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej, podsumowanie działalności dydaktyczno -wychowawczo - opiekuńczej, słabe i mocne strony pracy szkoły, wnioski i spostrzeżenia z prowadzonego nadzoru pedagogicznego i ewaluacji wewnętrznej.

21.06.2019 (piątek) 

godz. 11.00   sala 26 świetlica 
 
Ogólnopolskie olimpiady i konkursy w roku szkolnym (MEN)

 


  PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH PRZYPADKACH - FILMY INSTRUKTAŻOWE
Ostatnio edytowany: ( 19.09.2018. )