Dla nauczycieli

LOGOWANIE DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSE

 

 SZCZEGÓŁOWY PLAN LEKCJI 


 

Terminarz zebrań Rady Pedagogicznej
Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach

w roku szkolnym 2017/2018

Lp.

Tematyka

Termin

1.

Zebranie Rady Pedagogicznej inaugurujące nowy rok szkolny 2017/2018

28.08.2017,
godz. 14:00 (poniedziałek)

30.08.2017,
godz. 10:30, 

2.

Zebranie Rady Pedagogicznej - zatwierdzenie planów pracy szkoły na r. szk. 2017/2018 w obszarze dydaktyki, wychowania, opieki, profilaktyki.

Przedstawienie planu ewaluacji wewnętrznej na r. szk. 2017/2018 przez członków zespołu ewaluacyjnego.

Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2017/2018 przez dyrektora szkoły.

Analiza wyników zewnętrznych egzaminów maturalnych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe za r. szk. 2017/2018 opracowana przez zespoły przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych

15.09.2017  (piątek)

godz. 16.00, sala 26 świetlica

3.

Szkolenie Rady Pedagogicznej -  (zmiany  w obsłudze  funkcjonowaniu programów użytkowych Firmy Insert).

30.08.2017 (środa) 

godz. 15.00, sala 26 świetlica

4.

Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacyjne  za I półrocze roku szkolnego 2017/2018

16.01.2018 (wtorek) 

godz. 15. 30 sala 26 świetlica

5.

Zebranie Rady Pedagogicznej poświęcone analizie wyników nauczania, sytuacji wychowawczej szkoły, efektów pracy dydaktyczno-wychowawczej, mocnych i słabych stron pracy szkoły, wnioski do pracy w II półroczu r. szk. 2017/2018 na podstawie prowadzonego nadzoru pedagogicznego

31.01. 2018  (poniedziałek) 

godz. 15.30, sala 26 świetlica

6.

Zebranie Rady Pedagogicznej klasyfikacyjne klas maturalnych ( klasy  IV TE, TH , HOT, TOT).

Szkolenie członków Rady Pedagogicznej - (temat do uzgodnienia wynikający z potrzeb)

23.04.2018 (poniedziałek) 

godz. 15.30  sala 26 świetlica

7.

Zebranie Rady Pedagogicznej klasyfikacyjne roczne za rok szkolny 2017/2018

18.06.2018
(wtorek) 

godz. 16.00  sala 26 świetlica

8.

Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej, podsumowanie działalności dydaktyczno -wychowawczo - opiekuńczej, słabe i mocne strony pracy szkoły, wnioski i spostrzeżenia z prowadzonego nadzoru pedagogicznego i ewaluacji wewnętrznej.

22.06.2018 (piątek) 

godz. 11.00   sala 26 świetlica 
Dni wolne od zajęć dydaktycznych - Zarządzenie Dyrektora Szkoły
 
Ogólnopolskie olimpiady i konkursy w roku szkolnym 2016/2017 (MEN)

 


  PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH PRZYPADKACH - FILMY INSTRUKTAŻOWE
Ostatnio edytowany: ( 15.09.2017. )