Technik Turystyki Wiejskiej - Szkoła Policealna

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach
prowadzi  rekrutację do

bezpłatnej zaocznej Szkoły Policealnej

w zawodzie

Technik turystyki wiejskiej 

Symbol cyfrowy zawodu: 515203 (nauka trwa 4 - semestry)

Technik turystyki wiejskiej jest  zawodem, poszukiwanym  na krajowym  rynku  pracy a także na terenie UE.

Turystyka wiejska to forma turystyki odbywająca się w środowisku wiejskim  i wykorzystująca jego walory takie jak przyroda, krajobraz, kultura, zabudowa, które są tu główną atrakcją.

Zawód technik turystyki wiejskiej
przygotowuje do planowania i organizowania pobytu turystom na obszarach wiejskich, organizacji i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, prowadzenia gospodarstwa rolnego lub agroturystycznego, do dokonywania analizy i planowania strategii rozwoju własnej działalności, podjęcia pracy biurach turystycznych, hotelach i pensjonatach, prywatnych domach letniskowych.

Ukończenie kierunku zapewnia absolwentom bezpłatne uzyskanie kwalifikacji rolniczych niezbędnych do:

  • zakupu ziemi rolnej przez osoby nie będące w świetle prawa rolnikami (w myśl ustawy
    z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa)
  • otrzymania dofinansowania z wielu programów wsparcia w ramach UE w tym „Ułatwianie startu młodym rolnikom"
  • dziedziczenia gospodarstwa rolnego

 

Rekrutacja

Na kierunek technik turystyki wiejskiej, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej, (nie wymagana matura)
  • 2 zdjęcia,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku technik turystyki wiejskiej. Odpowiednie druki i skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły,
  • formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły.

 

Szczegóły w sekretariacie szkoły: tel./fax (0-18) 352 68 14