Kierunek - Magazynier logistyk

 

 

Magazynier logistyk - 432106


Wersja drukowana:

 Charakterystyka

W Branżowej szkole zawodowej I stopnia w zawodzie MAGAZYNIER LOGISTYK nauczysz się:

 • przyjmować i wydawać towar do magazynu
 • ewidencjonować przepływy magazynowe
 • wystawiać faktury, sprawdzać zgodność dokumentów dostarczonego towaru
 • wystawiać dokumenty wydania towaru
 • przechowywać w magazynie składowany towar
 • zabezpieczać towar, przeliczać zasoby magazynowe
 • prowadzić ewidencję sprzedaży
 • obsługiwać urządzenia, komputer i sprzęt techniczny stosowany w nowoczesnych magazynach
 • dbać o czystość i porządek w magazynie
 • prowadzić gospodarkę magazynową
 • kontrolować i monitorować realizację zadań gospodarki magazynowej

Nauka w szkole łączy się z dniami praktyki zawodowej u pracodawcy. Pracodawca podpisuje umowę na 3 lata trwania nauki jako z pracownikiem młodocianym.

Okres ten wlicza się do ogólnego stażu pracy. Uczeń otrzymuje miesięczne wynagrodzenie

 

Perspektywy pracy


Jako magazynier logistyk masz możliwość zatrudnienia na stanowiskach we wszelakich hurtowniach, magazynach, centrach logistycznych i dystrybucyjnych, terminalach, halach magazynowych o różnych profilach produktów, surowców, półfabrykatów, prefabrykatów. Osoba na tym stanowisku może być zatrudniona w zakładach produkcyjnych, wydobywczych, w hurtowniach oraz sieciach sklepów i marketów handlowych, firmach spedycyjnych, składach itp..

Masz też możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej

 

Kwalifikacje

Podczas nauki uzyskujesz kwalifikacje

AU.22. Obsługa magazynów

 

Po uzyskaniu powyższych kwalifikacji oraz uzyskaniu wykształcenia średniego będziesz mógł uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodach:

technik logistyk po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji

 AU.32. Organizacja transportu

Kwalifikację AU.32 można uzyskać kontynuując naukę w Szkole Branżowej II stopnia

Wybrane przedmioty


Kompetencje społeczne, Działalność gospodarcza, Gospodarka magazynowa, Magazyny przyprodukcyjne, Magazyny dystrybucyjne, Procesy magazynowe, Organizacja prac magazynowych.

Język obcy: j. angielski

 

ZOBACZ POZOSTAŁE KIERUNKI ZSE GORLICE 


Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach
www.zse.gorlice.pl