Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Technik Rachunkowości

Zespół Szkół Ekonomicznych Im. Jana Pawła Ii W Gorlicach
prowadzi  rekrutację (dla pełnoletnich uczniów i osób dorosłych) na

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY 

AU.65  ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ I DANIN PUBLICZNYCH
(dla zawodu Technik Rachunkowości)

Szczegóły w sekretariacie szkoły: tel./fax (0-18) 352 68 14

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

W sekretariacie ZSE Gorlice  pok. 106,  ul. Węgierska 13, od poniedziałku do piątku  w godz. 7:00 - 15:00 w terminie od 23 czerwca 2017r do 20 sierpnia 2017r

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • wniosek o przyjęcie na kurs, (formularz  do pobrania w sekretariacie szkoły)
  • dowód osobisty do wglądu,

Kurs zostanie uruchomiony przy pełnej rekrutacji (minimum 20 osób).

Czas trwania kursu od września 2017  do kwietnia 2018, ilość godzin 550, 2 tygodnie praktyki - 80 godz.