>
Koniec roku szkolnego:  
21.6.2019, 09:00
 -   Do wakacji: 
214 dni 13 godzin 35 minut
Kliknij i obejrzyj materiał na temat szkoły i kierunków

Menu Główne


Mapa Absolwentów ZSE

Współpraca naukowa

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Szkoły Partnerskie

Севастополь, Школа № 3 (Sewastopol, Krym)
Obchodná akadémia, Stará Ľubovňa
Staatliche Fachoberschule und Berufsschule Passau
Stredna priemyselna skola Bardejov
Integrova stredni skola obchodu, sluzeb a podnikani Ceske Budejovice
Solski Center (Postojna, Słowenia)

Statystyka

Użytkownicy: 21
Nowości: 1266
Linki: 59
gości: 11722101
Spotkanie z pracodawcami PDF Drukuj
 27 listopada 2014r w Zespole Szkól Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach odbyło się spotkanie gorlickich pracodawców, przedstawicieli gorlickich firm i instytucji  branży  ekonomiczno-handlowo-usługowej  (aktywnie na co dzień współpracujących ze szkołą w zakresie kształcenia zawodowego) z nauczycielami przedmiotów zawodowych, Rodzicami uczniów i oczywiście uczniami szkoły przygotowującymi się do zawodu technik ekonomista, technik handlowiec, technik obsługi turystycznej, technik hotelarstwa, technik agrobiznesu.
Tematem spotkania były "Wyzwania współczesnego szkolnictwa zawodowego w świetle aktualnej reformy nauczania oraz konieczność intensyfikacji współpracy z przedsiębiorstwami".

W spotkaniu uczestniczyli  także doradcy zawodowi z Powiatowego Urzędu Pracy (pani Anna Lipa) i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gorlicach (pani Monika Rębisz).

Przewodniczący szkoły Jakub Przybylski jako prowadzący spotkanie powitał przybyłych gości nakreślił cel spotkania i wyraził podziękowanie pracodawcom za dotychczasową współpracę ze szkołą - z uczniami odbywającymi praktyki zawodowe w ramach kształcenia praktycznego.

Dyrektor szkoły Grażyna Pabis-Mazur również serdecznie powitała wszystkich zebranych, szczególnie miło witała absolwentów szkoły a dzisiaj  kierowników, prezesów i dyrektorów firm, z którymi szkoła współpracuje i kształci zawodowo. Pani dyrektor wyraziła słowa uznania i wdzięczności wobec przedstawicieli firm i instytucji wspierających aktywnie proces dydaktyczny kształcenia zawodowego praktycznego, realizujących wraz ze szkołą projekty edukacyjne, staże i wizyty zawodoznawcze.

 W związku z ogłoszeniem przez MEN roku 2014/2015 Rokiem Szkoły Zawodowców, celem spotkania była debata na temat: ,,Wyzwania współczesnego szkolnictwa zawodowego w świetle aktualnej reformy nauczania oraz konieczność intensyfikacji współpracy z przedsiębiorstwami" i wspólne wypracowanie wniosków, spostrzeżeń dotyczących jakości kształcenia zawodowego, a także wypracowanie katalogu kompetencji i umiejętności praktycznych oczekiwanych przez pracodawców od absolwentów szkoły zawodowej, a przyszłych pracowników określonego zawodu. Zwrócono uwagę także na trendy i wymagania rynku pracy, potrzebę aktualizacji wiedzy, elastyczność i kreatywność kadry nauczycielskiej, instruktorskiej i opiekunów praktycznej nauki na jakże dynamicznie rozwijającym się rynku pracy wdrażającym nowoczesne technologie, nowinki techniczne.

Dyrektor szkoły przedstawiła w prezentacji multimedialnej założenia, cele, oczekiwane efekty, sposoby i warunki realizacji nowej reformy programowej kształcenia zawodowego, zaprezentowała wyniki egzaminów zewnętrznych z kwalifikacji zawodowych uzyskanych przez uczniów określonych zawodów, podkreśliła wagę i znaczenie certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, udostępniła obecnym na spotkaniu uczestnikom materiały, dotyczące Polskiej Ramy Kwalifikacji a także zaprezentowała sukcesy i osiągnięcia uczniów, nauczycieli i pracodawców w ostatnich 2 latach wdrażania reformy programowej wynikające z dobrej jakości kształcenia zawodowego a potwierdzone wieloma certyfikatami "Wiarygodna szkoła", "Certyfikat Jakości - Szkoła Przedsiębiorczości", "Brązowa Szkoła - Ranking Perspektywy - najlepsze Technika w Polsce 2014".

Pani dyrektor zachęciła pracodawców, doradców zawodowych, rodziców, uczniów i nauczycieli do dalszej owocnej współpracy, realizacji  wspólnych projektów, właściwej preorientacji zawodowej już na etapie szkoły podstawowej, gimnazjum. Umiejętne rozpoznawanie i odkrywanie predyspozycji, pasji, zainteresowań zawodoznawczych, właściwe planowanie kariery zawodowej, inwestowanie w rozwój kompetencji i nabywanie praktycznych umiejętności - to recepty  na sukces dla uczniów, skierowane  do nich, przez panią dyrektor, a także  motto (Henry Forda - amerykańskiego przemysłowca, założyciela Ford Motor Company) „Bardziej niż cokolwiek innego -  przygotowanie się jest sekretem do sukcesu" 

Podziękowania  skierowane dla pracodawców za współpracę i kształcenie praktycznych umiejętności:

 • MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W GORLICACH
 • SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNO - HANDLOWA „JEDNOŚĆ" W GORLICACH
 • KANCELARIA PODATKOWA „SKOWRON I S - KA" S.C. W GORLICACH
 • BIURO RACHUNKOWE ELŻBIETA ŚWIERZ W GORLICACH
 • POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE TOMASZ ROMASZKO W GORLICACH
 • BIURO RACHUNKOWE „WIKTORIA" S.C. W GORLICACH
 • FIRMA USŁUGOWA „COMPLEX" W GORLICACH
 • FIRMA HANDLOWA ZBIGNIEW DYBAŚ W GORLICACH
 • BIURO PODRÓŻY „MARENA" W GORLICACH
 • PTTK ODDZIAŁ W GORLICACH
 • KASA ROZLICZENIA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - PLACÓWKA TERENOWA W GORLICACH
 • AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA - BIURO POWIATOWE W GORLICACH
 • HURTOWNIA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH ,,A-ZET'' Tomasz Krężołek
 • F. H.P. Maciej Jurusik RAMPERS - GORLICE
 • Sklep ,, Adam i Ewa ‘' - Maria &Stefan Czerhoniak - Gorlice
 • Sklep ,,K roll'' Gorlice - Krystyna Skorupa

Z kolei doradca zawodowy przedstawiciel Urzędu Pracy pani Anna Lipa w prezentacji zwróciła uwagę na możliwość pozyskania funduszy z EFS na rozwój i tworzenie miejsc pracy, nabycia nowych kwalifikacji, wsparcia w zakresie aktywnego poszukiwania miejsc pracy, stopę bezrobocia w powiecie gorlickim, barometr zawodów deficytowych i zawodów przyszłości.

Doradca zawodowy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gorlicach pani Monika Rębisz wyczulała zebranych jak planować swoją karierę zawodową, rozpoznawać swoje zainteresowania, inwestować w swój rozwój, wierzyć w swoje możliwości, umiejętnie sporządzać swoje CV.

Kolejnym punktem spotkania była humorystyczna scenka z rozmowy kwalifikacyjnej  ,,Test na pracę" oraz utwory muzyczne w wykonaniu uczniów szkoły.

W formie pracy warsztatowej wypracowano katalog  kompetencji i umiejętności oczekiwanych przez pracodawców od przyszłych absolwentów - pracowników.

Najbardziej oczekiwane  kompetencje i umiejętności  według pracodawców od przyszłych absolwentów  szkoły zawodowej  (pracowników) to:

 • —  Kompetencje zawodowe, merytoryczne przygotowanie do zawodu  
 • —  Kontakty z ludźmi, klientami, łatwość nawiązywania komunikacji interpersonalnej  
 • —  Odpowiedzialność, dyscyplina pracy,
 • —  uczciwość, wiarygodność  
 • —  Komunikatywność, klarowne przekazywanie myśli   
 • —  Kultura osobista, uprzejmość, autoprezentacja  
 • —  Dyspozycyjność , punktualność
 • —  Chęć do pracy, pracowitość  
 • —  Staranność, skrupulatność, dokładność
 • —  Kreatywność, innowacyjność
 • —  Umiejętność współpracy w grupie
 • —  Uprawnienia, licencje, prawo jazdy,  certyfikaty, dyplomy 
 • —  Umiejętność rozwiązywania  problemów,  podejmowania ryzyka
 • —  Przedsiębiorczość, kreatywność  
 • —  Biegła umiejętność obsługi komputera, programów użytkowych, sporządzanie prezentacji
 • —  Odporność na stres, otwartość na zmiany  
 • —  Posługiwanie się urządzeniami technicznymi
 • —  Umiejętność uczenia się przez całe życie, chęć podnoszenia kwalifikacji,   
 • —  Samodzielność w działaniu, umiejętność podejmowania decyzji  

Wypracowano także wspólne wnioski i rekomendacje na temat dalszej współpracy, realizacji celów, podnoszenia jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego, zbliżenia go do realnych potrzeb rynku pracy.

Zgodnie stwierdzono, że współczesna szkoła zawodowa, to nie tylko miejsce zdobywania wiedzy, ale głównie kształcenie wielu kompetencji, warunkujących prawidłowe funkcjonowanie zarówno w życiu zawodowym jak i społecznym.

 Aktualnie wdrożona i realizowana  od 2012r reforma systemu kształcenia zawodowego zakłada elastyczne reagowanie i otwartość na uczenie się przez całe życie, mobilność edukacyjną i zawodową absolwentów, a także wyodrębnienie kwalifikacji zawodowych w ramach poszczególnych zawodów, możliwość  uzupełniania tych kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych ambicji i zainteresowań.

Oczekiwane efekty i właściwa jakość kształcenia zawodowego będzie możliwa pod warunkiem kompleksowej modernizacji bazy kształcenia zawodowego, dyrektor szkoły wyraziła potrzebę, wręcz konieczność wymiany sprzętu komputerowego a konkretnie  stanowisk pracowni komputerowej, baza sprzętu w pracowni jest niedostateczna, postęp technologii komputerowej, wymagania sprzętowe stosowanych programów użytkowych w procesie kształcenia zawodowego, egzaminy prowadzone z zastosowaniem sprzętu komputerowego są w tym momencie największym problemem organizacyjnym dla kadry szkoły.

Spotkanie zakończono optymistycznym akcentem i życzeniem, aby Szkoła zawodowa postrzegana była w środowisku lokalnym jako szkoła pozytywnego wyboru,  to szkoła i zakład pracy, pracodawcy są uzupełniającymi się nawzajem miejscami zdobywania wiedzy i kompetencji zawodowych, tworzą wspólnie ofertę edukacyjną, wpływają na treści i efekty  kształcenia praktycznego.

1.
IMG_20141127_133506.jpg
2.
IMG_20141127_133512.jpg
3.
IMG_20141127_133546.jpg
4.
IMG_20141127_133813.jpg
5.
IMG_20141127_133824.jpg
6.
IMG_20141127_133836.jpg
7.
IMG_20141128_100407.jpg
8.
IMG_20141128_100426.jpg

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
:: (C) 2018 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach
ul. Ariańska 3 38-300 Gorlice.