>
Koniec roku szkolnego:  
21.6.2019, 09:00
 -   Do wakacji: 
214 dni 14 godzin 39 minut
Kliknij i obejrzyj materiał na temat szkoły i kierunków

Menu Główne


Mapa Absolwentów ZSE

Współpraca naukowa

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Szkoły Partnerskie

Севастополь, Школа № 3 (Sewastopol, Krym)
Obchodná akadémia, Stará Ľubovňa
Staatliche Fachoberschule und Berufsschule Passau
Stredna priemyselna skola Bardejov
Integrova stredni skola obchodu, sluzeb a podnikani Ceske Budejovice
Solski Center (Postojna, Słowenia)

Statystyka

Użytkownicy: 21
Nowości: 1266
Linki: 59
gości: 11721703
Odwiedza nas 4 gości
Próba egzaminu zawodowego PDF Drukuj

Upoważnienie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II Gorlicach
do  przeprowadzania zmodernizowanego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Kwalifikacja 1. - A. 18. Prowadzenie sprzedaży

22 listopada 2012 roku w naszej Szkole został przeprowadzony przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie pilotażowy zmodernizowany egzamin zawodowy w Kwalifikacji 1. - A. 18. Prowadzenie sprzedaży dla zawodów:

522305 technik handlowiec,

522306 technik księgarstwa,

522301 sprzedawca.

 

Młodzież pomyślnie przeszła próbę przeprowadzenia testu praktycznego oraz pisemnego egzaminu z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Sprawozdanie oraz raport z jego przebiegu przesłane zostały do OKE w Krakowie.

 

Część pisemna przeprowadzana jest w formie elektronicznej. Test składa się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Czas egzaminu wynosi 60 minut. Po zakończeniu egzaminu zdający otrzymuje wynik - liczbę zadań, na które udzielił odpowiedzi oraz liczbę poprawnych odpowiedzi.

W próbnym sprawdzeniu testu pisemnego brało udział 30 uczniów technikum handlowego.

 

Część praktyczna przeprowadzana jest w formie testu praktycznego. Polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym.

W próbnym sprawdzeniu testu praktycznego brało udział 6 uczniów technikum handlowego. Indywidualne stanowiska dla zdających zostały przygotowane z uwzględnieniem warunków realizacji kształcenia w zawodzie technik handlowiec określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie, właściwych dla kwalifikacji A. 18. Prowadzenie sprzedaży.

Na podstawie załączonej dokumentacji zdający musiał:

 • wystawić w programie sprzedażowo - magazynowym fakturę korygującą,
 • przyjąć dostawę towaru, dokonać odbioru ilościowego i jakościowego,
 • założyć kartoteki zakupionych towarów w programie sprzedażowo - magazynowym oraz wystawić dokument PZ,
 • przygotować towary do sprzedaży, oznaczyć je cenami i ułożyć z nich ekspozycję,
 • korzystając z komputera wykonać w dowolnym programie informację o promocji,
 • przygotować stanowisko kasowe,
 • przyjąć zamówienie od klienta,
 • sporządzić fakturę VAT,
 • zapakować sprzedane towary zgodnie z życzeniem klienta,
 • sporządzić dobowy raport sprzedaży z kasy fiskalnej i ustalić stan środków pieniężnych po zakończeniu sprzedaży.

Egzaminator OKE w Krakowie obserwował i oceniał efekty pracy zdających.

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:

1.       z części pisemnej - co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli zdający rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego).

2.       z części praktycznej - co najmniej 75 %punktów możliwych do uzyskania.

 

Zespół Szkół Ekonomicznych ubiegając się o upoważnienie do przeprowadzania egzaminów zawodowych zapewnia m.in.:

 • kształcenie określone w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik handlowiec,
 • samodzielne wykonywanie przez zdających zadań egzaminacyjnych zawartych w arkuszu egzaminacyjnym z uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunki socjalne,
 • posiada własne wyposażenie spełniające wymagania określone w standardzie wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych dla Kwalifikacji 1 - A. 18 Prowadzenie sprzedaży.


1.
IMG_0004.jpg
2.
IMG_0006.jpg
3.
IMG_0009.jpg
4.
IMG_0012.jpg
5.
IMG_0016.jpg
6.
IMG_0017.jpg
7.
IMG_0019.jpg
8.
IMG_0022.jpg
9.
IMG_0024.jpg
10.
IMG_0025.jpg

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
:: (C) 2018 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach
ul. Ariańska 3 38-300 Gorlice.