>
Koniec roku szkolnego:  
21.6.2019, 09:00
 -   Do wakacji: 
186 dni 4 godzin 3 minut
Kliknij i obejrzyj materiał na temat szkoły i kierunków

Menu Główne


Mapa Absolwentów ZSE

Współpraca naukowa

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Szkoły Partnerskie

Севастополь, Школа № 3 (Sewastopol, Krym)
Obchodná akadémia, Stará Ľubovňa
Staatliche Fachoberschule und Berufsschule Passau
Stredna priemyselna skola Bardejov
Integrova stredni skola obchodu, sluzeb a podnikani Ceske Budejovice
Solski Center (Postojna, Słowenia)

Statystyka

Użytkownicy: 21
Nowości: 1276
Linki: 59
gości: 11899296
Konkurs językowo-informatyczny PDF Drukuj

Konkurs Językowo-Informatyczny - I Edycja

Serdecznie zapraszamy młodzież Zespołu Szkół Ekonomicznych
do udziału w szkolnym konkursie na prezentację multimedialną

 

Regulamin konkursu:

1.      Organizator

Organizatorem konkursu jest ZSE w Gorlicach (nauczyciele języków obcych, informatyki i technologii informacyjnej)

2.      Cele konkursu:

 • poszerzenie wiedzy na temat Wielkiej Brytanii, Rosji i Niemiec.
 • prezentacja informacji przy pomocy techniki komputerowej (prezentacja multimedialna wykonana w technice Power Point, Windows Movie Maker, Alligator Flash Designer itp.)
 • rozwijanie zainteresowań oraz integrowanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, rosyjskim i niemieckim.
 • pomoc uczniom w rozpoznaniu własnych uzdolnień i zainteresowań.
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy.
 • uwrażliwienie uczniów na otaczający ich świat kultury, sztuki i nauki.
 • docenienie i promowanie walorów najbliższego otoczenia - moja szkoła / wieś / miasto / region
 • stworzenie możliwości sprawdzenia własnego poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki.
 • umożliwienie uczniom okazji do sprawdzenia się i praktycznego zastosowania języka oraz umiejętności językowych nabytych na lekcjach języka zawodowego
 • motywowanie uczniów do zapoznawania się z nowymi możliwościami w dziedzinie grafiki komputerowej

 

3.      Zasady uczestnictwa:

 • Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń naszej szkoły
 • Konkurs polega na przygotowaniu samodzielnym lub w grupie dwuosobowej prezentacji multimedialnej na jeden wybrany temat w dowolnej technice (PowerPoint, Windows Movie Maker, Alligator Flash Designer). Prezentacja powinna mieścić się maksymalnie na 20-25 slajdach i nie przekraczać 10 minut.
 • Prace należy składać do 23.XI. 2012 na dowolnym nośniku u nauczycieli języków obcych. Złożenie pracy jest równoznaczne ze zgodą na jej opublikowanie na łamach szkolnej strony WWW oraz ze zgodą na podanie danych osobowych ich autora. Na stronie tytułowej należy umieścić imię i nazwisko autora oraz klasę.
 • Zwycięzcą w Konkursie zostanie uczeń, którego praca zostanie najwyżej oceniona przez komisję składającą się z nauczycieli języków obcych, informatyki oraz uczniów. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu. Najlepsze prezentacje zostaną zaprezentowane przez autorów na forum wybranych klas. Oceniana będzie m.in. oryginalność, szata graficzna, zawartość tematyczna. Kryteria oceniania prac konkursowych umieszczone są poniżej.
 • Nagrodą w Konkursie za zajęcie pierwszych 3 miejsc jest ocena cząstkowa celująca z języków obcych i technologii informacyjnej oraz nagrody książkowe.
 • Biorąc udział w Konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatorów podanych przez nich danych osobowych, wyłącznie na potrzeby konkursu, zgodnie z art. 24 Ustawy o ochronie danych osobowych.

 

4.       Główne kryteria oceny: Każda kategoria oceniana jest w skali 10-cio punktowej, maksymalnie praca może uzyskać 80 punktów

1)      Wartość merytoryczna - zgodność z tematem.

2)      Kreatywność, oryginalność i pomysłowość, dobór odpowiednich narzędzi, efektów.

3)      Poprawność i bogactwo językowe.

4)      Komunikatywność treści.

5)      Logiczne powiązanie elementów prezentacji, przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji.

6)      Czytelność slajdów (wielkość czcionki, wyrazistość grafiki, kolorystyka, rozmieszczenie elementów na slajdzie, zdjęcia, ozdobniki).

7)      Techniczna poprawność wykonania.

8)      Strona bibliograficzna - przestrzeganie prawa autorskiego (dosłowne kopiowanie ze źródeł niedozwolone).

 

5.      Tematyka konkursu obejmuje dwie kategorie z każdego języka: Oblicza Państwa, Nasze najbliższe otoczenie. Dokładne tematy w załączniku PDF (ZOBACZ)

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
:: (C) 2018 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach
ul. Ariańska 3 38-300 Gorlice.