>
Koniec roku szkolnego:  
21.6.2019, 09:00
 -   Do wakacji: 
246 dni 21 godzin 3 minut
Kliknij i obejrzyj materiał na temat szkoły i kierunków

Menu Główne


Mapa Absolwentów ZSE

Współpraca naukowa

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Szkoły Partnerskie

Севастополь, Школа № 3 (Sewastopol, Krym)
Obchodná akadémia, Stará Ľubovňa
Staatliche Fachoberschule und Berufsschule Passau
Stredna priemyselna skola Bardejov
Integrova stredni skola obchodu, sluzeb a podnikani Ceske Budejovice
Solski Center (Postojna, Słowenia)

Statystyka

Użytkownicy: 21
Nowości: 1258
Linki: 59
gości: 11459590
Odwiedza nas 1 gość
70-lecie szkoły za nami! PDF Drukuj

Za nami Jubileusz 70-lecia naszej szkoły. Główne uroczystości odbyły się w sobotę 29 września po kilku miesiącach przygotowań i pracy wielu ludzi, pracowników szkoły, uczniów, rodziców, przyjaciół i absolwentów.

Podziękowanie za udział w uroczystościach


Zapraszamy na szczegółową relację z tego dnia.

,,Wspomnienia są kartą historii i stanowią skarbnicę przeszłości głęboko zakorzenionej w sercach i pamięci ludzkiej..''  to motto zaproszeń skierowane do wielu absolwentów szkoły roczników 1942-2012, znamienitych gości,  władz samorządowych i oświatowych, księży proboszczów gorlickich parafii, katechetów, księży absolwentów, przedstawicieli instytucji i urzędów, z którymi szkoła współpracuje, dyrektorów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także wyższych Uczelni, które sprawują Patronat naukowy nad szkołą, nauczycieli, pracowników i dyrektorów szkoły będących na emeryturze, kadry pedagogicznej, administracji i obsługi obecnie pracującej w szkole, Rodziców, uczniów, sympatyków i przyjaciół szkoły.      

Z myślą o zachowaniu w pamięci 70-letniej historii szkolnictwa zawodowego z inicjatywy dyrekcji i rady pedagogicznej, komitetu organizacyjnego w skład którego weszło 20 absolwentów, obecnych pracowników szkoły rozpoczęto uroczyste obchody rocznicy od stycznia 2012 roku organizując różnego rodzaju działania wg zaplanowanego harmonogramu.


Honorowy Patronat nad obchodami uroczystości 70-lecia istnienia szkoły objął Starosta Powiatu Gorlickiego pan Mirosław Wędrychowicz.

Z okazji 70-rocznicy powstania Zespołu Szkól Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach wydano suplement do księgi pamiątkowej ,,70 lat Gorlickiego Ekonomika'' opracowany przez mgr Bernadetę Boczoń. Projekt okładki do księgi pamiątkowej i wzór zaproszeń wykonał pan Bartłomiej Belniak. Wyemitowano monetę okolicznościową opracowaną przez Mennicę Śląską.


Uroczystości jubileuszowe szkoły rozpoczęto Mszą św. Kościele pw. Św. Jadwigi Królowej w Gorlicach Koncelebrowaną przez proboszcza parafii Księdza Jerzego Gondka, księży katechetów Ryszarda Sowę, księży absolwentów Grzegorza Smołę, Tomasza Szurę, Janusza Czajkę w intencji uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły "...za tych co odeszli, ...za tych którzy tworzyli przeszłość, ...za tych którzy tworzą teraźniejszość..." Homilię wygłosił ksiądz proboszcz Jerzy Gondek, a ewangelię śpiewał ksiądz Jarosław Grycz. Podczas Mszy św. wystąpił Chór ,,Belfersingers''.


Przemarsz z kościoła do szkoły uświetniła Orkiestra Dęta z Dominikowic z dyrygentem Romanem Korbiczem. Orkiestrze towarzyszyły mażoretki  prezentujące piękne układy  taneczne.


O godzinie 12.15 w sali gimnastycznej gości powitały prowadzące uroczystość absolwentki szkoły Agnieszka Barszcz i Wioletta Skałba, przewodniczący szkoły Mateusz Sasak i dyrektor szkoły Grażyna Pabis-Mazur.


Na uroczystości Jubileuszu 70-lecia szkoły  przybyli m.in.:

 • Starosta Powiatu Gorlickiego  Pan Mirosław Wędrychowicz
 • Przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego pan Marek Bugno
 • Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego pan Roman Dziubina
 • Burmistrz miasta Gorlice pan Witold Kochan
 • Sekretarz Urzędu Miasta pani Maria Kużniarska - Pęczek
 • Kierownik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta pan Aleksander Augustyn
 • Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Starostwa Powiatowego w Gorlicach pan Tadeusz Mikrut
 • Przewodnicząca Komisji Edukacji  Powiatu Gorlickiego pani Zofia Kamińska
 • Przewodniczący Komisji Edukacji Urzędu Miasta pan  Augustyn Mróz
 • Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i spraw Obywatelskich pani Danuta Zakrzewska
 • Dyrektor Wydziału Ekonomiczno -Administracyjnego Gminy Gorlice pani Barbara Wiatr
 • Radni miasta Gorlice i Radni Powiatu Gorlickiego
 • Pracownicy naukowi Wyższej Państwowej  Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu pani  dr Sylwia Sadowska, mgr Honorata Trzcińska, mgr Brygitte Trojanowicz
 • Pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie prof zwyczajny dr. hab. Stanisław Kasiewicz i jednocześnie absolwent gorlickiego Ekonomika
 • Pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach dr Bogusław Dubik również absolwent szkoły
 • Radny Powiatu Gorlickiego, członek Zarządu Rady Powiatu pan Stanisław Szura
 • Radni Miasta Gorlice i Radni Powiatu Gorlickiego
 • Media gorlickie Gazeta Krakowska, Radio Kraków, Telewizja RTV Gorlice, portal haloGorlice.pl którzy przejęli Patronat Medialny nad uroczystościami
 • Absolwenci roczników 1942-2012 w ilości około 300 osób, najliczniejsze roczniki to 1951, 1952, 1957, 1963, 1964, 1970, 1974, 1988, 1992, 1993.

Życzenia i gratulacje przysłała również Pani poseł na Sejm RP Barbara Bartuś, Pani Ewa Gadomska, starszy wizytator Małopolskiego Kuratorium Oświaty Delegatura Nowy Sącz - Jerzy Stochel i były starszy wizytator Kuratorium Delegatura Nowy Sącz Kazimierz Chamioło. 

W swoim wystąpieniu po powitaniu gości Pani Dyrektor szkoły wyraziła radość i wdzięczność tym, którzy odpowiedzieli na zaproszenie i uczestniczyli w  70-urodzinach szkoły.

70-lat kształcenia zawodowego to ważna data w życiu szkoły, jak i w życiu społeczności lokalnej.

To czas kiedy nasuwają się różne refleksje, wspomnienia jak było, jak jest i jaka będzie szkoła w przyszłości. Rocznice,  jubileusze nie zdarzają się codziennie,  na te wydarzenia czeka się latami.

70 lat w Życiu człowieka to niekiedy całe życie, 70 lat w życiu szkoły to młodość wielu pokoleń.

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach to jedna z najstarszych szkół szkolnictwa zawodowego w Gorlicach,  kształcących w zawodach ekonomiczno-handlowych, początki szkolnictwa zawodowego tej szkoły sięgają 1942 r.

W ciągu 70 lat  istnienia  zespołu szkół wygląd zewnętrzny budynku  ulegał zmianie, to szkoła była świadkiem i uczestnikiem wielu przemian społecznych, gospodarczych, administracyjnych i kolejnych reform oświaty. Zmieniała się nazwa szkoły, z Technikum, Liceum handlowo - kupieckiego, administracyjno-handlowego, finansowego,  ekonomicznego  na Zespół Szkół Ekonomicznych od 1997roku. To tutaj wiele pokoleń uczniów zdobywało wiedzę i umiejętności związane z wykonywaniem zawodu, tutaj kolejne roczniki absolwentów zdawały egzamin dojrzałości, egzamin maturalny i egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Było tak od 70 lat i jest do dziś. Jednak dzisiejsze przypomnienie historii szkoły, stwarza możliwość porównania jak wiele się zmieniło jak zmienił się sposób życia, myślenia, pracy, postrzegania rzeczywistości. Dzisiejsi uczniowie szkoły posiadają przecież o wiele większe możliwości zgłębiania wiedzy, korzystania z różnych źródeł informacji. Inaczej patrzą na otaczający ich świat, mają inne cele. Uczą się w nowoczesnej dobrze wyposażonej szkole i jakże różnej od tej sprzed 70 lat, kiedy wszystko się tu zaczęło.

W ciągu tych 70 lat mury szkoły opuściło 8 933 absolwentów. Najbardziej liczne roczniki to 1952   - 254 absolwentów, 1997 - 251 absolwentów, 1987- 1989  - po 204 do 242 absolwentów,  2005 - 2007 rok  po 230 - 238 absolwentów.

Aby szkoła mogła istnieć, funkcjonować,  kształcić odnosić sukcesy potrzebna była praca wielu ludzi.


Dyrektor szkoły skierowała słowa podziękowania do tych wszystkich,  którzy tworzyli 70 letni dorobek tej szkoły, kreowali pozytywny wizerunek w środowisku lokalnym, osiągali sukcesy dydaktyczno-wychowawcze. Podziękowania kierowała do byłych dyrektorów, nauczycieli, wychowawców, księży katechetów, którzy swym zaangażowaniem, postawą i talentem pedagogicznym utorowali drogę sukcesów dydaktyczno-wychowawczych. Dziękowała za przekazywaną wiedzę, kształcenie umiejętności, za trud wychowania wielu pokoleń, za wpajanie ważnych wartości takich jak patriotyzm, odpowiedzialność, szacunek, poszanowanie godności drugiego człowieka, uczciwość. Specjalne słowa podziękowania kierowała pani dyrektor do władz organu prowadzącego szkołę do Pana Starosty Gorlickiego, Pana Przewodniczącego Rady Powiatu, członków Zarządu za troskę i starania o rozwój szkoły. Od czasu reformy administracyjnej i powołania powiatów szkoła intensywnie się rozwija. Nie sposób teraz wymienić wszystkich inwestycji i remontów, ale zapewniam, że o nich pamiętamy mówiła dyrektor szkoły. Warunki nauki uczniów i pracy nauczycieli z roku na rok są coraz lepsze, powstają nowe pracownie, sale lekcyjne wyposażane są w nowy sprzęt interaktywny i pomoce dydaktyczne zarówno kształcenia ogólnego, jak i kształcenia zawodowego. Każdy problem szkoły dotyczący realizacji podstawowych zadań szkoły spotyka się zawsze ze zrozumieniem, pomocą i radą. Wiemy, że nie jesteśmy sami i zawsze możemy liczyć na Państwa pomoc i życzliwość, za co w dniu naszego święta w imieniu całej społeczności szkolnej dziękuję.

Podziękowanie oraz wdzięczność skierowano  organowi nadzoru pedagogicznego. Dziękowano za wszelką pomoc, zrozumienie problemów kształcenia ogólnego, a szczególnie problemów kształcenia zawodowego za wspomaganie szkoły w realizacji procesu dydaktycznego i wychowawczego oraz rozwiązywanie problemów prawnych. Tegoroczna ewaluacja efektów pracy dydaktyczno-wychowawczej prowadzona przez organ nadzoru pedagogicznego wykazała bardzo dobre i dobre efekty pracy  zarówno nauczycieli i uczniów.

W dniu Jubileuszu szkoły podziękowanie należy skierować Panu Burmistrzowi i Radzie Miasta  za przychylność i rozwiązywanie problemów otoczenia szkoły będących w kompetencji miasta Gorlice. Za wspieranie szkoły i stwarzanie możliwości współpracy.

W uroczystościach jubileuszowych  uczestniczyli księża - proboszczowie gorlickich  parafii wyznania katolickiego i prawosławnego, księża absolwenci szkoły. Jakość edukacji nie byłaby właściwa, bez wparcia duchowego, katechizacji. Słowo Dziękuję za obecność w szkole, za  pracę duchową  z uczniami oraz uczestnictwo w ważnych dla szkoły chwilach  skierowała pani dyrektor.

Nieodłącznym elementem kształcenia zawodowego jest praktyka zawodowa w zakładach pracy. Dlatego w sposób szczególny cieszy nas obecność pracodawców, instruktorów kształcenia zawodowego, którzy  przyjmując  uczniów na praktyki zawodowe oraz na naukę zawodu pracowników młodocianych dają wyraz swojej życzliwości i zrozumienia potrzeb edukacyjnych kształcenia zawodowego. Dzięki instruktorom praktycznej nauki  posiadamy możliwość prezentowania  uczniom prawdziwe realia pracy zawodowej, kształcenia praktycznych umiejętności zawodowych.

Podczas dziesięcioleci pracy szkoły, w szkole pracowało wielu dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników szkolenia praktycznego, nauczycieli i pracowników szkoły. Wszystkim tym osobom, którzy tworzyli dorobek wielu pokoleń, tworzyli historię i tradycje szkoły, twórczym talentem pedagogicznym torowali drogę do sukcesów uczniów, wychowywali i wpajali wartości patriotyczne, wpłynęli na rozwój szkoły i jej pozytywny wizerunek również dziękowała Pani dyrektor szkoły. Dyrektor szkoły i pani wicedyrektor  Stanisława Baliszewska wręczyły listy gratulacyjne dla byłych dyrektorów w dniu jubileuszu 70-lecia szkoły.


Dzisiaj pracujący nauczyciele to, bardzo dobrze wykształcona i przygotowana kadra pedagogiczna, która w swojej pracy osiąga wiele sukcesów. Wyniki egzaminów zewnętrznych świadczą o dobrej i rzetelnej pracy szkoły, edukacyjna wartość dodana wskazuje na dobrą jakość kształcenia. Jesteśmy dumni z tego, że w ostatnich latach dzięki pracy naszych pedagogów szkoła wychowała  wielu olimpijczyków, za trud nauczania i wychowania Nauczyciele szkoły nagradzani są nagrodami Starosty Gorlickiego, Małopolskiego Kuratora Oświaty, Ministra Edukacji Narodowej oraz medalami Komisji Edukacji Narodowej.

Chlubą naszej szkoły jest szczególny klimat wzajemnej życzliwości, jaki udało się tu stworzyć przez całe lata.

O tym jaki klimat panuje w Gorlickim Ekonomiku świadczył chociażby dzień jubileuszu szkoły. Ponad 300 absolwentów przybyło na urodziny szkoły. Obecność absolwentów po latach  przybyłych z różnych odległych niekiedy stron kraju to żywe świadectwo szacunku dla tej szkoły, jej pracowników, wychowawców, nauczycieli  za co serdecznie dziękowała im  pani dyrektor.


To Wy, absolwenci, mówiła dyrektor szkoły jesteście najlepszymi jej ambasadorami. Jesteśmy dumni, z tego, że absolwentów szkoły można spotkać prawie w każdej instytucji naszego miasta. Jesteśmy dumni z tego, że absolwenci szkoły zajmują ważne stanowiska w urzędach, zakładach pracy, spółkach na terenie miasta, województwa i kraju. Pełnią funkcje dyrektorów i prezesów spółek. Prowadzą własną działalność gospodarczą, a co jest bardzo ważne, stwarzają miejsca pracy i są pracodawcami. Współpracują ze szkołą i również kształcą. Pełnią rolę lokalnych liderów. Na uwagę zasługują również ci absolwenci, którzy będąc uczniami szkoły czuli się tutaj tak dobrze, że do naszej szkoły powrócili, ale już jako nauczyciele, 20 absolwentów pracuje w naszym Zespole Szkół na różnych stanowiskach: pedagogicznych,  administracyjnych, obsługowych. To 20 osobowy komitet organizacyjny obchodów Jubileuszu  70 - lecia szkoły .

Ważny elementem pracy szkoły są społeczne jej organy. Rodzice oraz Rada Rodziców, Rada Szkoły, z którymi  współpracujemy  na co dzień to nieocenione wsparcie dla dyrekcji szkoły i nauczycieli. Państwa obecność w szkole, pomoc w rozwiązywaniu problemów, dostrzeganie zjawisk czasami dla nas niewidocznych oraz współpraca to klucz do wspólnego sukcesu. Dziękujemy za to co było i liczymy na dalszą współpracę.

Z okazji tak jakże pięknego Jubileuszu  70 - lecia szkoły Pani dyrektor szkoły życzyła wszystkim miłej, niepowtarzalnej atmosfery, niezapomnianych wspomnień, które utrwalą ten czas głęboko sercach i pamięci. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia na kolejnym Jubileuszu.

 

Po wystąpieniu dyrektora szkoły głos zabrał Starosta Powiatu Gorlickiego pan Mirosław Wędrychowicz i Przewodniczący Rady Powiatu pan Marek Bugno przekazali gratulacje i życzenia z okazji  Jubileuszu a także piękny prezent dla szkoły komputer do nowej pracowni komputerowej i nagrodę Starosty dla Pani dyrektor. Burmistrz Miasta Gorlice Witold Kochan  i Kierownik Wydziału Edukacji pan Aleksander Augustyn również przekazali na ręce Pani dyrektor życzenia i gratulacje, urodzinowy prezent. Z życzeniami pomyślności i sukcesów na dalsze lata funkcjonowania szkoły wystąpiła Przewodnicząca Komisji Edukacji Powiatu Gorlickiego pani Zofia Kamińska przekazując jednocześnie upominek  od społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej w  Sitnicy noszącej imię Jana Pawła II. Życzenia sukcesów w pracy dydaktyczno-wychowawczej na kolejne lata życzyła pani dyrektor Renata Stępień wraz ze społecznością szkolną Zespołu Szkól Technicznych im. W. Pola w Gorlicach, oraz dyrektor pan  Marek Dziedziak i społeczność szkolna  Zespołu Szkół  im.  Jana Pawła II w Szymbarku.

Po życzeniach i gratulacjach odbyła się część artystyczna w wykonaniu młodzieży ZSE ,,Szkoła dawniej i dziś '', prezentacja ukazująca  zmiany jakie dokonywały się w szkolnictwie w okresie 70 lat funkcjonowania szkoły. Opiekę merytoryczną sprawowały panie Irena Kordys i Katarzyna Szafryna - Przepióra.  Dekorację sali na tę  uroczystość  zaprojektowała i wykonała absolwentka szkoły i obecnie nauczycielka pani Teresa Zachariasz - Belniak, pomoc w wykonaniu dekoracji okazała również pani Katarzyna Grasela. Dekoracje sal lekcyjnych wykonali uczniowie wraz z wychowawcami klas.

 

Poczęstunek podczas uroczystości  zapewniła firma Akropol panie  Maria Olczyk i Izabela Grądalska.

Jubileuszowy tort  wykonała firma Podzamcze a sponsorem była absolwentka szkoły rocznik 1990.


Spotkania klasowe w szkole trwały do godziny 17,30.  O godzinie 18,00 spotkano się w na balu Jubileuszowym w Akropolu przy ul. Kościuszki  w Gorlicach. Absolwentka szkoły pani Maria Olczyk regionalnym daniem firmowym i lampką szampana zachęciła do wspólnej zabawy a cały wieczór do białego rana dobra zabawę zapewnił  zespól muzyczny ,,Eldorado''.


Atrakcją wieczoru był występ iluzjonisty Gorliczanina Wiesława Jaśkowskiego.


Uroczystości  Jubileuszowe, ich realizacja wg harmonogramu opracowanego na cały rok będą sukcesywnie kontynuowane, a podsumowanie  Roku Jubileuszowego  nastąpi 22 grudnia br.

 

Pełna fotorelacja w galerii na profilu ZSE na www.facebook.com/zsegorlice

oraz na portalu halogorlice.pl

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
:: (C) 2018 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach
ul. Ariańska 3 38-300 Gorlice.