>
Koniec roku szkolnego:  
21.6.2019, 09:00
 -   Do wakacji: 
214 dni 13 godzin 40 minut
Kliknij i obejrzyj materiał na temat szkoły i kierunków

Menu Główne


Mapa Absolwentów ZSE

Współpraca naukowa

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Szkoły Partnerskie

Севастополь, Школа № 3 (Sewastopol, Krym)
Obchodná akadémia, Stará Ľubovňa
Staatliche Fachoberschule und Berufsschule Passau
Stredna priemyselna skola Bardejov
Integrova stredni skola obchodu, sluzeb a podnikani Ceske Budejovice
Solski Center (Postojna, Słowenia)

Statystyka

Użytkownicy: 21
Nowości: 1266
Linki: 59
gości: 11722078
Odwiedza nas 2 gości
Projekt PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY PDF Drukuj

PROJEKT „PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY"

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach w roku szkolnym 2012/2013 bierze udział w innowacyjnym projekcie „PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY" realizowanym przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na podstawie konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia - projekty konkursowe. Projekt jest wdrażany w 30 szkołach ponadgimnazjalnych z woj. podkarpackiego i małopolskiego.

Celem Projektu jest zwiększenie zainteresowania uczniów/uczennic szkół ponadgimnazjalnych kontynuacją kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy z obszaru szeroko rozumianej przedsiębiorczości.

Najważniejsze korzyści z wdrożenia innowacji pedagogicznej

Interaktywne narzędzia edukacyjne w nauczaniu przedsiębiorczości

 PROJEKT „PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY"

 

Korzyści dla szkoły i nauczycieli:

 1. Wprowadzenie do programu nauczania podstaw przedsiębiorczości oraz ekonomii w praktyce interaktywnych narzędzi dydaktycznych. W ramach projektu powstały:
 • gra symulacyjna Wirtualny Doradca, do wykorzystania podczas zajęć z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, zawierająca 100 problemów (z możliwością rozszerzenia) obejmujących materiał wynikający z nowej podstawy programowej,
 • gra symulacyjna Innowacyjne Przedsiębiorstwo Produkcyjne, która zostanie wykorzystana wprocesie dydaktycznym w ramach fakultatywnego przedmiotu ekonomia w praktyce,
 • zestaw 10 kursów e-learning zawierających materiały dydaktyczne dostosowane do nowej podstawy programowej przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, rozszerzone o zagadnienia związane z Unią Europejską i społeczną odpowiedzialnością biznesu (kursy dostępne on-line oraz na płytach CD),
 • scenariusze lekcji obejmujące zajęcia teoretyczne oraz zajęcia z wykorzystaniem gier symulacyjnych dla nauczycieli i nauczycielek wraz z ćwiczeniami i prezentacjami multimedialnymi.

 

2.      Utworzenie w szkole Lokalnego Instytutu Przedsiębiorczości Cisco, umożliwiającego uczniom korzystanie z kursu „Zakładanie własnej firmy" poszerzonego o materiały dodatkowe przygotowane w ramach projektu odnoszące się do krajowych uwarunkowań ekonomicznych i prawnych prowadzenia działalności gospodarczej.

 1. Bezpłatne przeszkolenie 2 nauczycieli do prowadzenia Lokalnego Instytutu Przedsiębiorczości Cisco oraz do prowadzenia kursu potwierdzone certyfikatem instruktora Instytutu Przedsiębiorczości Cisco, a także szkolenia przygotowujące do wdrożenia innowacyjnego programu nauczania stworzonego w ramach projektu.
 2. Udostępnienie nowoczesnej platformy prowadzenia e-learningowych szkoleń synchronicznych Webex, SalesForce oraz Moodle.
 3. Nagrody dla szkół, których uczniowie osiągną najlepsze wyniki w grach symulacyjnych.
 4. Bieżąca pomoc ekspertów dot. aspektów technicznych i merytorycznych związanych z realizacją zajęć przy użyciu nowych narzędzi.
 5. Zaproszenia do udziału w konferencjach połączonych z konkursami wiedzy ekonomicznej dla uczniów.
 6. Możliwość wymiany doświadczeń, materiałów dydaktycznych, dobrych praktyk za pomocą zamkniętego forum dla nauczycieli biorących udział w projekcie udostępnionego na portalu projektu.
 7. Uatrakcyjnienie prowadzonych zajęć dzięki wprowadzeniu interaktywnych narzędzi edukacyjnych.

Korzyści dla uczniów:

 1. Zdobycie wiedzy z zakresu przedmiotów podstawy przedsiębiorczości i ekonomia w praktyce przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi dydaktycznych
 2. Zdobycie doświadczenia w podejmowaniu strategicznych decyzji dzięki wykorzystaniu interaktywnych gier symulacyjnych w procesie nauczania.
 3. Wzrost motywacji do nauki dzięki włączeniu elementu rywalizacji do procesu nauczania.
 4. Nabycie umiejętności pracy zespołowej oraz podejmowania decyzji pod presją czasu.
 5. Certyfikaty ukończenie kursu Zakładanie własnej firmy Instytutu Przedsiębiorczości Cisco.
 6. Stały dostęp do platformy e-learningowej i najnowszych wersji kursów Instytutu Przedsiębiorczości Cisco.
 7. Dyplomy i nagrody dla zespołów, które osiągną najwyższe wyniki w grach symulacyjnych realizowanych w ramach projektu (rywalizacja międzyszkolna).
 8. Możliwość wymiany doświadczeń, poglądów, ciekawych linków itp. za pomocą zamkniętego forum dla uczniów szkół biorących udział w projekcie udostępnionego na portalu projektu.
 9. Zaproszenia do udziału w konferencjach i konkursach wiedzy ekonomicznej.

 

W szkole projekt realizują nauczyciele przedsiębiorczości oraz przedmiotów zawodowych: mgr Ewa Druciak - Hul oraz mgr Urszula Patrzyk

Szczegóły na stronie : www.przedsiebiorczeszkoly.pl

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
:: (C) 2018 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach
ul. Ariańska 3 38-300 Gorlice.