>
Koniec roku szkolnego:  
21.6.2019, 09:00
 -   Do wakacji: 
214 dni 14 godzin 51 minut
Kliknij i obejrzyj materiał na temat szkoły i kierunków

Menu Główne


Mapa Absolwentów ZSE

Współpraca naukowa

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Szkoły Partnerskie

Севастополь, Школа № 3 (Sewastopol, Krym)
Obchodná akadémia, Stará Ľubovňa
Staatliche Fachoberschule und Berufsschule Passau
Stredna priemyselna skola Bardejov
Integrova stredni skola obchodu, sluzeb a podnikani Ceske Budejovice
Solski Center (Postojna, Słowenia)

Statystyka

Użytkownicy: 21
Nowości: 1266
Linki: 59
gości: 11721636
Odwiedza nas 3 gości
Losy Absolwentów ZSE PDF Drukuj
65-lecie ZSE, logo-Bartłomiej Belniak
W roku Jubileuszu 65-lecia naszej szkoły wydana została Księga Pamiątkowa. Zawiera ona jednak pewne braki. W związku z tym, w dalszym ciągu zbieramy informacje dotyczące naszej placówki. Mamy nadzieję, że za kilka lat znów się spotkamy. Wydamy wówczas suplement do Księgi Pamiątkowej. Już zgromadziliśmy nowe materiały, które będziemy sukcesywnie zamieszczać na naszej stronie internetowej. Prosimy absolwentów i sympatyków szkoły o przesyłanie informacji.

Losy absolwentów ZSE
i ich kariery zawodoweCzesława Lipecka (z domu Grądalska) – absolwentka ZSE 1956 r.

Profesor zwyczajny Akademii Rolniczej w Lublinie, zootechnik, specjalistka w zakresie hodowli owiec, wybitna uczona o dużym autorytecie naukowym, znakomity dydaktyk i organizator nauki. Od 22 lat jest kierownikiem Katedry Hodowli Owiec i Kóz, była prorektorem ds. kadr i organizacji Akademii Rolniczej w Lublinie, przez dwie kadencje reprezentowała nauki rolnicze w Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego, od 14 lat do chwili obecnej jest członkiem Komitetu Nauk Zootechnicznych PAN i przewodniczącą Sekcji Hodowli Owiec i Kóz w Polskim Towarzystwie Zootechnicznym.
 Wymiernym efektem jej działalności badawczej jest dorobek obejmujący łącznie 297 publikacji, w tym 139 oryginalnych prac naukowych opartych o własne badania i eksperymenty doświadczalne, publikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych, w tym również z listy filadelfijskiej, a ponadto 101 artykułów przeglądowych i komunikatów oraz teksty popularno-naukowe.
Profesor Lipecka wypromowała czterech doktorów, a dwóch spośród jej wychowanków otrzymało tytuł naukowy profesora, opiekowała się 155 magistrantami i kilkudziesięcioma inżynierami, recenzowała ponad 185 prac magisterskich, ponad 70 razy była recenzentem rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, a także wniosków o tytuł profesora i nadanie godności doktora honoris causa. Jest członkiem Komitetu Redakcyjnego Roczników Naukowych PTZ i członkiem Komitetu Redakcyjnego Roczników Nauk Rolniczych. Odbyła staże naukowe w zakładzie Immunologii PAN, Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach, Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu, a także staże w uniwersytetach rolniczych oraz wyjazdy naukowe w ramach EAAP i JSA BR do Niemiec, Belgii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Węgier, Bułgarii, Szwecji, Danii, Włoch, Republiki Czeskiej.
Za zasługi naukowe, dydaktyczne i organizacyjne została odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i wieloma medalami uczelni rolniczych w Polsce oraz była wyróżniona kilkunastoma nagrodami rektora i sześcioma nagrodami ministra edukacji.
Profesor Lipecka współpracuje naukowo również z wieloma zagranicznymi ośrodkami badawczymi. Interesujące naukowo są jej kontakty z Research Institute of Animal Production Praha w Republice Czeskiej, Slovak University of Agriculture w Nitrze oraz Slovak Agriculture Research Institute of Animal Production w Trencianskiej Tepli na Słowacji, Wileńską Wyższą szkoła Rolniczą na Litwie, Austriackim Instytutem Rolnictwa Alpejskiego oraz Akademią Rolniczą w Sofii.Stanisław Kasiewicz – absolwent ZSE 1963 r.

Prof. dr hab. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – Kierownik Katedry Analizy Działalności Przedsiębiorstwa.

ZAINTERESOWANIA ZAWODOWE:
 • współczesne teorie przedsiębiorstwa
 • nowe modele konkurowania i globalizacji działalności przedsiębiorstw
 • wycena przedsiębiorstw w sektorze high-tech
PROWADZONE ZAJĘCIA:
 • zarządzanie operacyjne
 • teoria przedsiębiorstwa
SEMINARIA:
 • indywidualny tryb prowadzenia
 • opieka nad doktorantami
WSPÓŁPRACA Z PRAKTYKĄ GOSPODARCZĄ:
 • Doradca Dyrektora Miejskich Zakładów Komunikacyjnych w Warszawie
 • Prezes spółki konsultingowej ECOTEST
 • Członek Rady Nadzorczej Otwartego Funduszu Emerytalnego PBK Orzeł
 • Członek Rady Nadzorczej Fundacji Wieku Pary
HOBBY
 • sport
 • filmy dokumentalne
Jest członkiem Komitetu Nauk o Finansach na lata 2007-2010. Uczestniczy w wielu konferencjach i seminariach naukowych, podczas których wygłasza referaty i prowadzi panele dyskusyjne. Autor wielu publikacji naukowych. Za książkę pt. „Budowanie wartości firmy w zarządzaniu operacyjnym” otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest laureatem nagrody Beta 2006 za osiągnięcia w Dziedzinie Zarządzania Finansami.
 

Bogumił Dubik
 
 
Bogumił Dubik – absolwent ZSE 1966 r.

 
 
 
dr Akademii Ekonomicznej w Katowicach – Katedra Inwestycji. Jest autorem wielu monografii naukowych i podręczników akademickich.
 
 
 
 
 
 
 


Grażyna Firlit-Fesnak – absolwentka ZSE 1972 r.

Dr Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego - Zastępca dyrektora ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą Instytutu Polityki Społecznej. Adiunkt w Zakładzie Warunków Bytu i Zabezpieczenia Społecznego.
Specjalność naukowa: polityka społeczna, polityka rodzinna
 

Piotr Majewicz – absolwent ZSE 1986 r.

Dr Akademii Pedagogicznej w Krakowie – Katedra Pedagogiki Specjalnej.

stanowisko: adiunkt
specjalność: psychologia, pedagogika wczesnoszkolna.

prowadzone zajęcia: psychopatologia dzieci i młodzieży, techniki psychoedukacyjne, edukacja kreatywna osób niepełnosprawnych, metody badań w pedagogice specjalnej, metodyka nauczania zintegrowanego dzieci przewlekle chorych i z dysfunkcją narządu ruchu

zainteresowania badawcze: psychospołeczne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych ruchowo i przewlekle chorych; wpływ poznawczych struktur osobowości na zachowanie mło-dzieży niepełnosprawnej; możliwości wspomagania psychospołecznego rozwoju dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 

ks. Piotr Szpyrka – absolwent 1982 r.
 
Proboszcz parafii Św. Małgorzaty w Moskorzewie – Diecezja Kielecka


 
 
 
ks. Krzysztof Jamro – absolwent 1989 r.
 
 
 
 
Od lutego 1999 roku – posługa kapłańska w Strzelczyskach na Ukrainie
 
 
 
 
 
 
 


 
 
ks. Bogusław Matusik – absolwent 1989 r.
 
  
Proboszcz parafii pod wezwaniem św. Krzysztofa w Szczecinku. Pełni funkcję Sekretarza Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

 

ks. Marek Pęcak – absolwent 1989 r.
 
W latach 2000-2003 wikariusz w parafii Św. Andrzeja Boboli w Gorlicach. Obecnie proboszcz w Kanadzie. 
 
o. Grzegorz (Hubert – imię zakonne) Smoła – absolwent 1989 r.
 
 
 
 
Proboszcz parafii Św. Antoniego z Padwy w Warszawie, a zarazem gwardian przylegającego do kościoła klasztoru oo Franciszkanów.
 
 
 
 
 
 

ks. Janusz Czajka – absolwent 1990 r.
 
Wikariusz w parafii pod wezwaniem Wszystkich Świętych Chorzelowie.

 
ks. Janusz z członkami Rady Pedagogicznej (w drugim rzędzie trzeci od lewej)


ks. dr Leszek Szurek – absolwent 1990 r.
 
 
Doktor nauk teologicznych. Diecezjalny duszpasterz akademicki i wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego, duszpasterz szkoły katolickiej w parafii pw. Ducha Świętego w Koszalinie.
 

„Z wielkim sentymentem i wdzięcznością wspominam Liceum Ekonomiczne w Gorlicach, jego niepowtarzalną atmosferę, nauczycieli (Panie: Mazur, Kordys, Boczoń, Gruszkowska, Spiak, Tenerowicz, Kuliś, Sarnecka, Wojna, Panowie: Grygowicz, Dyląg, Wacek, Kwilasz, Jamro, Patla), przyjaciół (Wojtek, Włodek, Piotrek, Adam, Maciek), oraz dziewczyny – które były w większości :) i trudno je wszystkie wymienić). „Jakiś czas temu” :) sam zdawałem w nim maturę. Cieszę się, że trafiłem na jego stronę i gorąco pozdrawiam wszystkich pedagogów: byłych i obecnych. Szczególne słowa wdzięczności kieruję pod adresem Pani Grażyny Mazur. Powodzenia!!”
Leszek Szurek
czas wpisu: 2004-04-27 15:05:42 – Księga Gości na stronie internetowej ZSE 
 
ks. Grzegorz Bochnia – absolwent 1997 r.
 
 
Wikariusz w Strzyżowie w Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP i Bożego Ciała.
Jest redaktorem gazetki parafialnej Nasza Droga” oraz koordynatorem pielgrzymki rzeszowskiej na Jasną Górę.
 
 
 

ks. Dawid Krzeszowski – absolwent 2000 r.
 

 
 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
:: (C) 2018 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach
ul. Ariańska 3 38-300 Gorlice.