>
Koniec roku szkolnego:  
21.6.2019, 09:00
 -   Do wakacji: 
186 dni 4 godzin 34 minut
Kliknij i obejrzyj materiał na temat szkoły i kierunków

Menu Główne


Mapa Absolwentów ZSE

Współpraca naukowa

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Szkoły Partnerskie

Севастополь, Школа № 3 (Sewastopol, Krym)
Obchodná akadémia, Stará Ľubovňa
Staatliche Fachoberschule und Berufsschule Passau
Stredna priemyselna skola Bardejov
Integrova stredni skola obchodu,  sluzeb a podnikani Ceske Budejovice
Solski Center (Postojna, Słowenia)

Statystyka

Użytkownicy: 21
Nowości: 1276
Linki: 59
gości: 11899144
65-lecie. Wspomnienia - Zofia Gruszkowska PDF Drukuj
65-lecie ZSE, logo-Bartłomiej Belniak
Zofia Gruszkowska
absolwentka 1970/71
nauczyciel przedmiotów zawodowych od 1979


Każdy Jubileusz skłania do wspomnień. Obchody Jubileuszu 65-lecia Zespołu Szkół Ekonomicznych są ku temu stosowną okazją. Jestem absolwentką i nauczycielem tej szkoły. Swoją edukację rozpoczęłam w 1967 roku jako uczennica klasy pierwszej Liceum Ekonomicznego. Był to pierwszy rocznik po reformie szkolnictwa wprowadzający 8-klasową szkołę podstawową.

Budynek szkoły mieścił się przy ulicy Mickiewicza. Pracownia maszynopisania znajdowała się po przeciwnej stronie ulicy w zaadoptowanych do celów edukacyjnych pomieszczeniach strychowych. Po miesiącu nauki nastąpiło otwarcie nowego obiektu, który obecnie jest budynkiem głównym Zespołu Szkół Ekonomicznych, przy ulicy Ariańskiej 3. Zespół klasowy liczył 31 uczniów, w tym 5 chłopców. Często spotykam na ulicy swoje koleżanki z lat szkolnych.

Bardzo miło wspominam i darzę szacunkiem kadrę pedagogiczną, która przekazywała mi wiedzę i rozwijała moje umiejętności. Ich doświadczenie, wiedza, takt pedagogiczny i wychowawczy wpłynęły na moją osobowość i przyszłe decyzje życiowe. Pomimo, że niektórzy z nich odeszli już do wieczności: profesorowie Helena i Henryk Drzymała, profesorowie Eugenia i Emil Kajzer, profesor Emilia Snamina, profesor Władysław Musiał, to pozostaną na zawsze w mojej pamięci.

Ciepłem, życzliwością i doradą służyła nam nasza wychowawczyni, pani profesor Janina Brzozowska. Książka pt. „Profesor na drodze” otrzymana od niej (wraz z dedykacją) w dniu rozdania dyplomów w 1971 roku jest dla mnie miłą pamiątką i wspomnieniem lat szkolnych. Kontakt z byłą wychowawczynią trwa nadal podczas spotkań organizowanych przez Dyrekcję szkoły z emerytowanymi nauczycielami.


Liceum Ekonomiczne ukończyłam w 1971 roku i otrzymałam świadectwo dojrzałości wręczone przez Dyrektora Szkoły mgr Ryszarda Kwilasza. Pan dyrektor był surowym pedagogiem i postrachem dla uczniów. Za wszystkie wybryki młodzież musiała być surowo ukarana. Z perspektywy czasu, będąc obecnie nauczycielem, uważam, że stosowane przez Niego metody wychowawcze miały na względzie dobro ucznia i szkoły.


Po skończeniu studiów ekonomicznych w roku 1975 podjęłam pracę zawodową w jednej z gorlickich firm. Równocześnie zostałam zatrudniona na tzw. godzinach w Eksternistycznym Technikum Ekonomicznym dla dorosłych w charakterze nauczyciela. Tam poznałam mgr Marię Kuliś. Była ona dla mnie wsparciem i ostoją w stawianiu pierwszych kroków w pracy nauczyciela. Zawsze chętnie dzieliła się ze mną wiedzą i doświadczeniem pedagogicznym. To dzięki Niej podjęłam decyzję o rezygnacji z pracy w przemyśle i z dniem 1 września 1979 roku podjęłam pracę w charakterze nauczyciela przedmiotów zawodowych w ZSE, którą wykonuję do chwili obecnej.


Powróciłam więc do szkoły, którą ukończyłam, z pewnym niepokojem i obawą, czy odnajdę się w roli pedagoga i wychowawcy. Grono pedagogiczne przyjęło mnie życzliwie i przyjaźnie. Okres pracy pedagogicznej był czasem wielu wyzwań, nabywania nowych doświadczeń, ciągłego doskonalenia w pracy pedagogicznej i wychowawczej.


Rozwój zawodowy, nabywanie nowych umiejętności zawodowych, umożliwienie uzyskania stopnia zawodowego nauczyciela dyplomowanego to zasługa Dyrekcji szkoły: pani mgr Grażyny Pabis-Mazur i pani mgr Stanisławy Baliszewskiej. Ich predyspozycje zawodowe, umiejętności organizacyjne w zarządzaniu oświatą nadają właściwy kierunek pracy dydaktycznej placówki i tworzą przyjazny klimat zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów, rodziców, pracowników administracji i obsługi. Wiedza pedagogiczna, zapał do pracy, kreatywność Dyrekcji są dla nauczycieli wyzwaniem do ciągłego doskonalenia, wzbogacania warsztatu pracy, innowacyjności w pracy pedagogicznej.


W pracy wychowawczej i pedagogicznej starałam się kształtować wśród wychowanków właściwe relacje międzyludzkie, poczucie własnej wartości, obowiązkowość, pracowitość, zdyscyplinowanie, poszanowanie godności człowieka, odpowiedzialność, prawdomówność. Jest niezwykle miło spotkać na ulicy absolwentów i wychowanków, którzy ukłonią się, obdarzą uśmiechem i porozmawiają.


Przyjemnością i przeżyciem są dla mnie spotkania z byłymi wychowankami po kilku, kilkunastu latach. Ostatnie spotkanie miało miejsce w 2006 roku, z absolwentami rocznika 1982/86 w 20-tą rocznicę ukończenia szkoły. Wspólnie rozmawialiśmy o osiągnięciach w pracy zawodowej, jak również w życiu osobistym. Wspominaliśmy wspólnie spędzony czas w murach szkoły. Wszyscy stwierdzili, że był to najlepszy, beztroski etap w życiu młodego człowieka.


Z okazji Jubileuszu Szkoły życzę Dyrekcji i gronu pedagogicznemu dobrych uczniów przynoszących chlubę szkole. Wszystkim pracownikom ZSE satysfakcji i sukcesów z wykonywanej pracy zawodowej, szczęścia w życiu osobistym oraz dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności. 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
:: (C) 2018 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach
ul. Ariańska 3 38-300 Gorlice.