>
Koniec roku szkolnego:  
21.6.2019, 09:00
 -   Do wakacji: 
184 dni 11 godzin 40 minut
Kliknij i obejrzyj materiał na temat szkoły i kierunków

Menu Główne


Mapa Absolwentów ZSE

Współpraca naukowa

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Szkoły Partnerskie

Севастополь, Школа № 3 (Sewastopol, Krym)
Obchodná akadémia, Stará Ľubovňa
Staatliche Fachoberschule und Berufsschule Passau
Stredna priemyselna skola Bardejov
Integrova stredni skola obchodu, sluzeb a podnikani Ceske Budejovice
Solski Center (Postojna, Słowenia)

Statystyka

Użytkownicy: 21
Nowości: 1276
Linki: 59
gości: 11911413
Odwiedza nas 3 gości
Małopolska Chmura Edukacyjna - komponent zawodowy PDF Drukuj

  

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II

 

Zadanie realizowane w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 10.2.3. Zadanie stanowi kontynuację i rozszerzenie działań pilotażowych wdrażanych w latach 2014-2015.

Celem zadania jest:

  • wzrost umiejętności nauczycieli przedmiotów zawodowych z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w dydaktyce,
  • zapewnienie uczniom techników możliwości poszerzania wiedzy z zakresu przedmiotów zawodowych oraz kształtowanie kompetencji kluczowych dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych,
  • wzmocnienie współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi a uczelniami poprzez realizację zajęć edukacyjnych dla uczniów oraz zwiększenie świadomości dotyczącej specyfiki studiowania.

Komponent zawodowy Małopolskiej Chmury Edukacyjnej realizowany będzie w 7 obszarach tematycznych. Koordynacja merytoryczna każdego z obszarów należy do uczelni, które zostały wybrane w toku otwartego naboru, zgodnie z posiadanym potencjałem i zapleczem technicznym:

  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (język angielski zawodowy, mechaniczno-mechatroniczny),
  • Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie (żywność, środowisko),
  • Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki w Krakowie (budownictwo),
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie (mechaniczno-mechatroniczny),
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie (elektryczno-elektroniczny),
  • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej (turystyka).

W zakresie Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w komponencie zawodowym zakłada się przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych dla łącznej grupy ok. 2 000 uczniów z ponad 70 techników z terenu Województwa Małopolskiego. We wszystkich obszarach zajęcia prowadzone będą w trybie on-line (30 godzin w każdym roku szkolnym) przez wykwalifikowanych nauczycieli akademickich. Dodatkowo przewiduje się organizację naukowych warsztatów bezpośrednio na uczelniach (w wymiarze ok. 25 godzin w pierwszym tygodniu wakacji oraz/lub ok. 10 godzin w trakcie roku szkolnego).

Poza młodzieżą, oferta skierowana będzie także do ok. 400 nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy otrzymają możliwość udziału w specjalistycznych szkoleniach podnoszących kompetencje z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w dydaktyce. Szkolenia będą prowadzone przez pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, przy wsparciu Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Jednocześnie, na poziomie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego prowadzone będą działania na rzecz wzmacniania współpracy szkół zawodowych z uczelniami, a także inicjatywy mające na celu monitorowanie zmian technologicznych i ich wpływu na edukację m.in. poprzez przygotowywanie opracowań dotyczących innowacyjnych metod nauczania, które mogą być implementowane w małopolskich szkołach i wspierać proces edukacyjny.

Realizacja działań pilotażowych, którymi objętych było 6 uczelni, 10 techników i 971 uczniów, wskazała na potrzebę kontynuacji przedsięwzięcia w latach kolejnych.

Zadanie jest komplementarne wobec:

 • projektu infrastrukturalnego wdrażanego w ramach 2 Osi Priorytetowej RPO WM na lata 2014-2020, w ramach którego dla szkół, uczelni i innych placówek zakupiony zostanie specjalistyczny sprzęt pozwalający na innowacyjne i interaktywne prowadzenie zajęć edukacyjnych
 • działań „Małopolskiej Chmury Edukacyjnej", w ramach których uczniowie i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych mogą realizować zajęcia edukacyjne w obszarach ogólnych (np. informatyka, chemia, biologia, fizyka, itd.)

 


Regulamin uczestnictwa w warsztatach weekendowych MChE

Załącznik nr 2 - Oświadczenie rodziców, prawnych opiekunów

Załącznik nr 3 - Deklaracja, oświadczenie chęci uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 4 - Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 5 - Zakres danych osobowych

Załącznik nr 6 - Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 7 - Ramowy program naukowych warsztatów weekendowych

 

Rok 2017/18 

Rekrutacja
Harmonogram zajęć
Dokumenty
Warsztaty weekendowe - edycja wiosenna
  

 

Rok 2018/19 

Już od 12 września 2018 r. uczniowie naszej szkoły będą mieli możliwość wzięcia udziału w projekcie o nazwie Małopolska Chmura Edukacyjna.

Projekt ten zakłada prowadzenie innowacyjnych zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem potencjału szkół wyższych poprzez realizację wspólnych projektów badawczych, prowadzenie wirtualnych zajęć wykładowych i laboratoryjnych w oparciu o infrastrukturę i nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne. Pozwoli to na podniesienie poziomu nauczania oraz kształtowanie kompetencji kluczowych. Dzięki Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej uczniowie technikum i liceum otrzymają możliwość kontaktu z nauką, będą mogli rozwijać swoje zainteresowania i talenty przy wsparciu najlepszych uczelni.

W ramach projektu część "zawodowa" odbywać się będą zajęcia on-line.

Komponent zawodowy „Modernizacja kształcenia zawodowa w Małopolsce II” skierowany jest do uczniów klas II-III technikum.

Realizowany będzie w 2 obszarach tematycznych:

 • język angielski zawodowy,
 • turystyka.

Koordynatorzy merytoryczni projektu to:

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - języka angielski zawodowy
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej - turystyka

 

Od 05 września br. trwa rekrutacja do projektu.

Zainteresowane osoby proszone są o składanie formularza uczestnictwa w projekcie w biurze projektu do 7.09.2018 r.


 
:: (C) 2018 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach
ul. Ariańska 3 38-300 Gorlice.