>
Poczatek roku szkolnego:  
3.9.2018, 09:00
 -   Do końca wakacji: 
42 dni 16 godzin 27 minut
Kliknij i obejrzyj materiał na temat szkoły i kierunków

Menu Główne


Mapa Absolwentów ZSE

Współpraca naukowa

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Szkoły Partnerskie

Севастополь, Школа № 3 (Sewastopol, Krym)
Obchodná akadémia, Stará Ľubovňa
Staatliche Fachoberschule und Berufsschule Passau
Stredna priemyselna skola Bardejov
Integrova stredni skola obchodu, sluzeb a podnikani Ceske Budejovice
Solski Center (Postojna, Słowenia)

Statystyka

Użytkownicy: 21
Nowości: 1248
Linki: 59
gości: 10785741
Egzamin zawodowy - styczeń/luty 2016 PDF Drukuj

Informacja dla uczniów

dotycząca egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

w sesji styczeń-luty 2016

 

Część pisemna 

Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie odbędzie się dnia 14 stycznia (czwartek) 2016 r. w wyznaczonych salach, tj.:

 • Technik ekonomista - kwalifikacja: A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji, Technik agrobiznesu - kwalifikacja R.03. Prowadzenie produkcji rolniczej sala nr 7, godz. 10.00
 • Technik ekonomista - kwalifikacja A.36 Prowadzenie rachunkowości - sala nr 7 i nr 8, godz. 12.00
 • Technik handlowiec - kwalifikacja A.22 Prowadzenie działalności handlowej - sala nr 26, godz. 12.00
 • Technik hotelarstwa - kwalifikacja T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie sala nr 11, godz. 12.00
 • Technik obsługi turystycznej - kwalifikacja T.14 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych sala nr 10, godz. 12.00
 • Technik agrobiznesu - kwalifikacja R. 06 - Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie sala nr 9, godz. 12.00

Na egzamin należy zgłosić się 30 minut przed godziną jego rozpoczęcia. Należy posiadać dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem.

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których zdający mogą korzystać w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w styczniu-lutym 2016 - komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 30 listopada 2015 r.:

 • długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań,
 • kalkulator prosty - czyli kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb. 

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu pisemnego składającego się z 40 zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Zdający zda ten etap egzaminu, jeśli uzyska co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli zdający rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego).

   


Informacja dla uczniów

dotycząca egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

w sesji styczeń-luty 2016

 

Część praktyczna 

Harmonogram przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla uczniów techników - styczeń - luty 2016 r.:

 • Technik ekonomista - kwalifikacja A.36 Prowadzenie rachunkowości: 1 i 2 luty 2016 r., godz. 9.00, sala nr 14. Czas trwania egzaminu 180 minut
 • Technik handlowiec - kwalifikacja A.22 Prowadzenie działalności handlowej: 2 luty 2016 r., godz. 9.00, sala nr 223. Czas trwania egzaminu 180 minut
 • Technik hotelarstwa - kwalifikacja T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie: 15 stycznia 2016 r., godz. 13.00, sala nr 8. Czas trwania egzaminu 150 minut
 • Technik obsługi turystycznej - kwalifikacja T.14 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych: 15 stycznia 2016 r., godz. 9.00, sala nr 10.  Czas trwania egzaminu 150 minut
 • Technik agrobiznesu - kwalifikacja R. 06 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie: 15 stycznia 2016  r., godzina 13.00., sala nr 14. Czas trwania egzaminu 180 minut
 • Technik hotelarstwa - kwalifikacja T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji: 15 stycznia 2016 r., godz. 9.00, sala nr 15.  Czas trwania egzaminu 150 minut
 • Technik ekonomista - kwalifikacja: A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji: 1 luty 2016 r., godz. 9.00, sala nr 223. Czas trwania egzaminu 180 minut

Na egzamin należy zgłosić się 30 minut przed godziną jego rozpoczęcia w wyznaczonych salach. Należy posiadać  dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem.

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w styczniu-lutym 2016 - komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 30 listopada 2015 r.:

Każdy zdający kwalifikacje: A.35, A. 36, A. 22, T.11, T.12, T.14, R.06 powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, tj.: kalkulator prosty, czyli kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb. 

Każdy zdający kwalifikacje: A.35 przynosi również na egzamin: ołówek, gumkę, temperówkę, linijkę.

Część praktyczna przeprowadzana jest w formie testu praktycznego. Polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym. Elementy projektu w kwalifikacji A.35, A.36, A.22  zdający wykonuje na stanowisku komputerowym.

Na zapoznanie się z treścią zadania oraz wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego zdający ma 10 minut, których nie wlicza się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego.

Zdający zda egzamin z danej kwalifikacji jeżeli uzyska co najmniej 75 % punktów możliwych do uzyskania. Wynik egzaminu ustala i ogłasza komisja okręgowa. Wynik ustalony przez komisję okręgową  jest ostateczny.

 

ŻYCZYMY POWODZENIA

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

SZKOŁA POLICEALNA

Ankiety

Dla Gimnazjalistów (2018) - Jaki kierunek kształcenia w naszej szkole najbardziej Cię interesuje?
 

e-DZIENNIK ZSE

Programy, rankingi
:: (C) 2018 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach
ul. Ariańska 3 38-300 Gorlice.